21. juni 2018

Gratis videreuddannelse til ufaglærte og faglærte

De næste fire år bliver det som ufaglært eller faglært muligt at få dækket udgifter til videreuddannelsen i form af akademi- eller diplommoduler på op til 10.000 kr. pr. kalenderår.

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet opretter en såkaldt omstillingsfond, og der afsættes 65 millioner kroner årligt fra 2018 til 2021 – i år dog 32,5 millioner, da ordningen startes 1. august.

Midlerne i fonden uddeles efter først-til-mølle-princippet og kan søges til at dække deltagerbetalingen på akademi- og diplomuddannelser. For at kunne få andel i midlerne skal du være ufaglært eller faglært – altså have gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse som højeste uddannelse. Enkelte eller flere beståede akademi- eller diplom-fagmoduler opfattes ikke som en hel videregående uddannelse, så længe du ikke har gennemført en hel uddannelse.

De eneste krav herudover er, at du skal være i job, og at du skal være registreret som privat betaler, da virksomheder ikke kan få tilskud fra omstillingsfonden. Bemærk at dette også betyder, at selvstændige ikke kan modtage tilskud.

Ordningen gælder som sagt frem til 2021, og man kan søge alle fire år, så det er muligt at få helt op til 40.000 kr. i alt til at dække videreuddannelse.

Hvis deltagerbetalingen på modulet er under 10.000 kr., betyder det, at det er helt gratis for dig at videreuddanne dig inden for det felt, du ønsker. Der er forskel på, hvad de enkelte moduler koster, og skulle modulets deltagerbetaling overstige 10.000 kr. vil du blot blive faktureret for det resterende beløb

Midlerne kan søges til alle godkendte akademi- og diplomuddannelser. Hos UCN act2learn udbyder vi et bredt felt af kompetencegivende videreuddannelse inden for Pædagogik og Læring, Sundhed og Velfærd, Ledelse og Organisation samt Teknologi og Produktion.

Hvordan får jeg del i fondsmidlerne?

Det er nemt for dig at få dækket dine udgifter til akademi- eller diplommoduler. Det er UCN act2learn som uddannelsesinstitution, der skal søge Omstillingsfonden om midler. Du skal blot tilmelde dig modulet hos os, og efterfølgende udfylde den tro- og loveerklæring, som du får tilsendt et link til i forlængelse af tilmeldingen.

Du finder den nødvendig information om ansøgning på www.ucn.dk/omstillingsfonden

Akademi eller diplom?

Det er muligt at tage enkelte moduler som selvstændig efteruddannelse, ligesom det er muligt at tage en fuld akademi- eller diplomuddannelse.

Her kan du læse mere om akademiuddannelserne og de aktuelle moduler

Her finder du vores udbud af diplomuddannelser og de aktuelle moduler

Vær opmærksom på at der er forskellige adgangskrav til henholdsvis akademi- og diplomuddannelserne. Herunder kan du læse mere om adgangskravene. Hvis du ikke opfylder kravene, kan du måske optages på baggrund af en realkompetencevurdering.

Akademi:

  • En erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Diplom:

  • En kort eller mellemlang videregående uddannelse
  • Mindst to års relevant erhvervserfaring

Læs mere om omstillingsfonden hos Uddannelses- og Forskningsministeriet

Brug for studievejledning?

Hvis du vil vide mere om vores udbud og muligheden for at få dækket udgifterne til deltagerbetaling:

Mette Frænde Andersen, studiesekretær
7269 1721
mta@ucnact2learn.dk

Kan kontaktes vedr. Pædagogik og Læring, Ledelse og Organisation samt Sundhed og Velfærd

Maria Svendsen, kursussekretær
7269 1693
maas@ucnact2learn.dk

Kan kontaktes vedr. Teknologi og Produktion