20. september 2018

Lederuddannelse skabte grundlag for strategi

Forstanders lederuddannelse skabte ikke blot personlig udvikling, men dannede også grundlaget for hele skolens strategi. Med Diplomuddannelsen i Ledelse satte efterskoleforstander Troels Schrøder gang i en masse tanker om skolens udvikling.

Troels Schrøder, forstander på Rebild Efterskole

Forstander Troels Schrøder afsluttede in diplomuddannelse i ledelse i sommeren 2018.

Omgivet af smuk natur ligger Rebild Efterskole i et smørhul, når det kommer til at tilbyde eleverne naturoplevelser og vilde mountainbiketure i det bakkede landskab. Men hvordan tiltrækker man bedst nye elever til skolen, og hvad ligger egentlig til grund for beslutningen om at vælge netop Rebild som efterskole? Det satte forstander Troels Schrøder sig for at undersøge som en del af sin diplomuddannelse i ledelse hos UCN act2learn.

Han er langt fra den eneste, der vælger at fokusere på emner som strategi, økonomisk ledelse og forandringsledelse, når de tager en lederuddannelse. Underviser Jesper Olsen oplever, at mange bruger deres uddannelse til at arbejde med udvikling eller videreudvikling af deres virksomhed eller organisation.

- Lederuddannelse handler naturligvis om at finde sin personlige lederstil og om konflikthåndtering, coaching og HR, men det handler også om at arbejde med sin egen organisation. At lære at forstå det marked, man opererer inden for, uanset om det en offentlig institution, en politisk styret organisation eller en privat virksomhed, siger Jesper Olsen, der bruger udtrykket organisationen som den højeste kontekst, når han skal forklare vigtigheden af denne vinkel på lederuddannelse.

Tid til analyse

For Troels Schrøder på Rebild Efterskole har uddannelsen betydet, at han har givet sig tid til at standse op og tage stilling til mere strategiske spørgsmål for skolen, der huser cirka 60 elever.

- Jeg kunne godt tænke mig at være mere strategisk i mit arbejde. Det bliver nemt fra dag til dag, når man sidder alene med lederansvaret til dagligt, som jeg gør her på skolen, fortæller forstanderen.

Udfordringer med faldende elevtal efter finanskrisen gjorde det nødvendigt at se på skolens evne til at tiltrække nye elever.

- Uddannelsen har givet mig nogle modeller til at analysere vores situationen. De giver mig ikke alle svarene, men det tydeliggør styrker, svagheder, mangler og udfordringer og give et andet overblik, siger Troels Schrøder.

Som en del af sit afgangsprojekt foretog han blandt andet en række interviews med tidligere og kommende elever og deres forældre for at blive klogere på, hvad der betyder noget for deres valg af skolen og deres holdning til skolen efter endt ophold.

- Vi ved godt, at det er mund til mund, som er den bedst markedsføring, men vi er blevet klogere på, hvad vi skal lægge vægt på, når vi skal markedsføre os, lyder det fra forstanden, der har 14 års ledererfaring fra efterskoleverdenen.

Ridelinje og medbestemmelse

For Troels Schrøder har arbejdet med skolens ståsted i markedet og fremtidige strategi givet en række aha-oplevelser. På en måde som han ikke ville have fået, hvis han havde fået et bureau til at foretage analysearbejdet for ham i stedet for selv at fordybe sig i det som en del af uddannelsen hos UCN act2learn.

- Vi har lavet en række konkrete ændringer. Vi er blandt andet blevet mere opmærksomme på, hvor stor betydning elevernes medbestemmelse har for deres ophold. Vi har afsat mere tid til debatmøder og styrket elevrådet, fortæller han.

Blandt de øvrige nye tiltag kan nævnes oprettelsen af en ridelinje i samarbejde med en lokal rideskole, hvilket gerne skulle tiltrække flere piger til skolen, da det tidligere har været en udfordring.

Personlig udvikling

Udover de nye tiltag på skolen har Troels Schrøder fået gavn af uddannelsen i sit daglige arbejde.

- Jeg bilder mig ind, at min tilgang til arbejdet har ændret sig. Ikke sådan at jeg er begyndt at tale i et andet sprog, som de andre ikke forstår, men jeg er blevet mere leder. Det er nemmere for mig at tage en konflikt, mit teoretiske overblik er blevet større og jeg er blevet bedre til at se bagved de ting der sker, opsummerer forstanderen selv.

- Det har ændret mit professionelle jeg, konstaterer Troels Schrøder.

Vil du vide mere om Diplomuddannelsen i Ledelse?

Det er muligt at gennemføre en fuld diplomuddannelse i ledelse eller vælge enkelte moduler som selvstændig efteruddannelse. Her kan du læse mere om uddannelsen og få overblik over de aktuelle udbud inden for Diplomuddannelsen i Ledelse

Du er også velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent Birgitte Nørgaard Jensen for studievejledning. Hun træffes på 7269 1739 og bin@ucnact2learn.dk