19. september 2018

Hvilken lederuddannelse passer til dig?

​Diplom eller akademi? Korte kurser eller lang uddannelse? Ved du, hvad du skal vælge, når du vil udvikle dine lederkompetencer?

Beslutningen om at udvide din ledelsesmæssige horisont er truffet. Så er spørgsmålet bare: Hvordan? Udvalget af lederuddannelser er stort, og her får du en kort guide til, hvilke muligheder der findes inden for lederuddannelse hos UCN act2learn.

Er du i tvivl om, hvad der passer bedst til dine ønsker, så er du altid velkommen til at kontakte vores studievejleder – kontaktoplysninger står nederst i artiklen.

Diplomuddannelse

Diplomuddannelsen i Ledelse er for dig, der vil styrke dine kompetencer til selvstændigt at varetage ledelsesmæssige opgaver, på et strategisk, taktisk og operationelt niveau, uanset om du er leder i det private eller offentlige. Derudover giver diplomuddannelsen dybdegående indsigt i udvikling af menneskelige ressourcer, forandringsprocesser og forandringskommunikation.

Optagelseskravet er en kort eller mellemlang videregående uddannelse og mindst to års relevant erhvervserfaring. Det er ikke afgørende, om du allerede har flere års ledererfaring, er ny som leder eller går målrettet mod den første lederstilling.

Du vil udover de ledelsesmæssige værktøjer gå fra uddannelsen med kendskab til teorier på det ledelsesmæssige område. Uddannelsen danner grundlag for refleksion over egen ledelsespraksis set i forhold til relevante teorier.

Her finder du mere information om Diplomuddannelsen i Ledelse

Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i Ledelse adskiller sig især fra diplomuddannelsen i forhold til optagelseskravet. På akademiuddannelsen skal du have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau samt mindst to års relevant erhvervserfaring.

Uddannelsens fokus er på din personlige udvikling, ledelse af medarbejdere, ledelse af grupper og teams og ledelse af organisatoriske forandringer, samt deltagelse i det strategiske arbejde på eget organisationsniveau. Du bliver introduceret til de grundlæggende teorier og brugen af dem, mens der er stort fokus på værktøjer til dit ledelsesarbejde.

Her finder du mere information om Akademiuddannelsen i Ledelse

Længere uddannelser

Hvis du ønsker enten en akademi- eller diplomuddannelse i ledelse, så kræver det i alt 60 ECTS point. ECTS point siger noget om arbejdsbelastningen på et studie, og 60 ECTS point svarer til et års fuldtidsstudie. Uddannelsen består af en række obligatoriske moduler samt valgmoduler, og tages normalvis over ca. 2-3 år. Du tilmelder dig moduler ét ad gangen og i det tempo du ønsker. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest seks år efter opstart.

Enkelte moduler

Hvis du ikke har lyst til at kaste dig ud i en længere uddannelse som en fuld akademi- eller diplomuddannelse, så er der en lang række andre muligheder. Alle moduler kan tages som enkeltfag, og hvis du efterfølgende får lyst til at fortsætte og tage en hel uddannelse, så tæller modulet med i det samlerede regnskab.

Mange vælger at tage moduler som projektledelse, coaching eller det personlige lederskab som selvstændig efteruddannelse.

Du finder beskrivelsen af de enkelte moduler under henholdsvis akademi- og diplomuddannelserne – se links herover.

Kombiner lederuddannelse med faglig interesse

Vi udbyder en række uddannelsesmoduler om det personlige lederskab, strategisk ledelse, forandringsledelse og andre generelle ledelsesredskaber. Derudover er det muligt at tone din lederuddannelse i en faglig retning. Det kan ske gennem valgmoduler med fag som salg, økonomi eller kommunikation.

Forløb målrettet netop dit felt

Udover de klassiske lederuddannelser udbyder vi en række ledelsesmoduler målrettet en særlig faggruppe. De grundlæggende elementer i modulerne er det samme som på de generelle ledelsesmoduler, men der vil være en vægtning af emner, som er særligt relevante for dit fag, ligesom de øvrige studerende vil arbejde inden for samme felt.  Det gælder blandt andet lederuddannelse med fokus på pædagogisk ledelse og ledelse af botilbud.

Indenfor dagtilbudsledelse har vi flere forskellige tilbud.

Hvad kendetegner en uddannelse hos UCN act2learn?

Vi lægger stor vægt på, at uddannelserne er koblet til praksis – altså at den viden, du opnår i undervisningslokalet, kan bringes i spil i din daglighed som leder eller lederaspirant. Vi underviser ud fra en tankegang om, at teoretisk viden alene ikke bidrager til udviklingen. Derfor bliver undervisningen hele tiden koblet til de udfordringer du og dine medstuderende møder i hverdagen.

Vi kalder det praksisnærhed, men du kan også kalde det sund fornuft.

Brug for studievejledning?

Birgitte Nørgaard Jensen, uddannelseskonsulent
7269 1739
bin@ucnact2learn.dk