10. oktober 2018

Vi skal blive bedre til at håndtere sorg

​En ny uddannelse som sorgrådgiver skal gøre blandt andre lærere, pædagoger og sundhedspersonale bedre til at hjælpe mennesker, der har mistet. Det bliver fra 2019 muligt at efteruddanne sig inden for sorgrådgivning hos UCN act2learn i Aalborg.

Sorgen over at have mistet et familiemedlem eller en nær ven er naturlig, og noget alle på et tidspunkt i livet skal igennem. Men for nogle udvikler sorgen sig til en altoverskyggende følgesvend i livet, og de kan udvikle, det man også kalder, kompliceret sorgreaktion. Det Nationale Sorgcenter og UCN act2learn udbyder fra februar 2019 et nyt uddannelsesforløb for fagpersoner, der ønsker at blive bedre i deres vejledning af børn, unge, voksne og ældre, som er ramt af sorg.

Efterlyser viden om sorg

Der er en lang række faggrupper, som efterspørger mere viden om sorgrådgivning. Det gælder først og fremmest fagpersoner, der har en særlig rolle i forhold til efterladte. Det kan være som leder af en sorggruppe for børn og unge, eller i en plejefunktion hvor man har tæt kontakt med pårørende, der senere bliver til efterladte.

Områdedirektør hos UCN act2learn, Michell Kannegaard Olesen, forventer, at mange faggrupper vil være interesseret i den nye uddannelse.

- Det er et område, hvor vi ikke tidligere har haft uddannelsestilbud, og vi kan se, at mange faggrupper står i situationer, hvor de har brug for samtaleteknikker og viden om, hvordan man hjælper efterladte med at håndtere den sorg, det er at miste, siger Michell Kannegaard Olesen.

Hjælp til at leve videre

Chefkonsulent hos Det Nationale Sorgcenter, Birgitte Grubbe, har stor erfaring med rådgivning af efterladte og vejledning til andre professionelle, som står i en rådgiverrolle.

Hun forklarer, at det især er vigtigt at kunne skelne mellem den naturlige sorg og den komplicerede sorgreaktion, hvor der er tale om en egentlig lidelse.

- Vi ved, at 10-15 procent udvikler sorg, hvor de har brug for egentlig behandling. Det er vigtigt at kunne spotte, hvornår der er brug for eksempelvis psykologhjælp. Man taler om, at sorgen veksler mellem et tabsorienteret spor, hvor alt handler om det at have mistet og om den afdøde. Det andet spor er det reetablerende spor, hvor fokus er vendt mod alt det, man nu skal klare alene. Det er normalt at pendulere mellem de to spor, og også holde pause, men hvis man bliver fastlåst i det ene spor og eksempelvis ikke kan tænke på og tale om andet end den afdøde og omstændighederne omkring dødsfaldet, og perioden strækker sig længere end et halvt år, så kan der være behov for særlig hjælp, forklarer Birgitte Grube.

Hun håber, at lærere, pædagoger, sundhedspersonale mv. med den rette viden og erfaringen kan hjælpe flere videre i livet efter et tab af et menneske, der stod dem nært. Som en del af uddannelsen skal de studerende igangsætte et initiativ i deres eget arbejde, hvor de bruger den nye viden, så de straks kan omsætte teori til praksis. Det kan være etablering af en sorggruppe, ændring af den rådgivning de giver til efterladte eller lignende.  

Gode erfaringer med uddannelse

Det Nationale Sorgcenter står bag en række tilbud i forhold til sorgstøttegrupper og gruppeterapi, men derudover har de været drivkraften bag udviklingen af den nye uddannelse som sorgrådgiver. Indtil videre er ét østdansk hold af sorgrådgivere uddannet. Her har erfaringer været gode i forhold til at uddanne fagpersoner, der allerede har erfaring med rådgivning og sorgstøttegrupper, men også i forhold til at inspirere de mindre erfarne til at iværksætte sorggrupper eller nye retningslinjer på området.  

Uddannelsen udbydes for første gang i Aalborg fra februar 2019. Forløbet et deltidsstudie, der strækker sig over 6-9 måneder og består af en kombination af undervisning og træningsdage.  

For yderligere information

Michell Kannegaard Olesen, områdedirektør UCN act2learn
Telefon 7269 1703

Birgitte Grube, chefkonsulent Det Nationale Sorgcenter
Telefon 22620681

Af Mette Green, meg@ucn.dk, UCN Kommunikation