10. januar 2019

Opmærksomhed på kommunikation i det daglige

​For senior controller hos Nordjyske Medier, Kim Faarbæk, har lederuddannelse fået ham til at ændre arbejdsrutiner i dagligdagen.

Kim Faarbæk fra Nordjyske Medier er klar til nye uddannelsesmæssige udfordringer, selvom han ikke har planer om at tage en fuld diplomuddannelse.

I efteråret 2018 tog Kim Faarbæk det første modul på diplomuddannelsen i ledelse hos UCN act2learn. Han gik ind til modulet med en forventning om at få brugbare værktøjer til sin daglige ledelse. Og det levede op til forventningen – ikke mindst fordi han allerede undervejs i forløbet fik sine nye kompetencer i spil i hverdagen. Modulet har blandt andet skærpet Kim Faarbæks opmærksomhed på kommunikation i hverdagen. En opmærksomhed, der har betydet, at han har fortaget konkrete ændringer i sin dagligdag.

Modulet handler om det personlige lederskab og forandring med fokus på at udvikle ledelsesidentitet, forbedre sin ledelseskommunikation og praktisere personligt og fagligt lederskab professionelt. Det sker gennem refleksion, kommunikation og handling i forhold til organisationens behov og opgaveløsning.

Fra medarbejder til leder

Til daglig arbejder Kim Faarbæk som senior controller hos Nordjyske Medier, hvor han har ledelsesansvar for seks medarbejdere i produktion og distribution. Han er gået fra at være medarbejder til leder, og i den forbindelse mener han, at det er vigtigt at få nogle gode værktøjer til den daglige ledelse.

Han fortæller, hvordan modulet på lederuddannelsen har skærpet hans opmærksomhed på kommunikation i hverdagen.

- Det blev tydeligt, at der er mange skjulte ting i kommunikationen, som man skal være opmærksom på. Jeg har fortaget konkrete ændringer i min dagligdag, hvor jeg blandt andet har ændret mødestrukturen i afdelingen. Jeg går også mere ind i de indbyrdes forhold med medarbejderne nu, end tidligere, fortæller han.

Teori bliver til praksis

Kim Faarbæk fremhæver desuden, at det har været godt, at der har været to undervisere tilknyttet holdet.  - Det har givet flere vinkler på teorierne. Jeg synes, at det har været relevante problematikker, der er blevet behandlet. De metoder, der har været brugt i undervisningen, har været koblet til ens egen ledelse hele vejen gennem forløbet, hvilket har givet en god praksiskobling. Der har været stor variation i undervisningsmetoderne, man er meget involveret og det hele er meget konkret.

Kim Faarbæk har drøftet uddannelsen med sine kollegaer og medarbejdere og vil klart anbefale den til andre, fordi han har fået noget med sig, der kan bruges i praksis.

– Man får faktisk praksis her! Du bliver tvunget til at koble det lærte til din praksis, lyder det fra ham.

Håndplukket uddannelse

Selvom Kim Faarbæk tager mange gode ting med sig fra det første modul, kommer han ikke til at følge en hel diplomuddannelse, blandt andet fordi tidshorisonten på 2-3 års uddannelse kan virke som en stor mundfuld. Tanken om at tage flere enkeltfag ligger dog Kim Faarbæk meget nær, da han kan se stor værdi i at plukke i modulerne ud fra virksomhedens og egne konkrete behov

- På den måde kan man få noget brugbar viden og relevante værktøjer, som er målrettet netop den situation, man står i her og nu.

Kort om uddannelsen

Diplomuddannelsen i ledelse giver dig teoretisk viden om ledelse og lederskabets betydning, herunder strategi, organisation og analyse. Den styrker dine kompetencer til selvstændigt at varetage ledelsesmæssige opgaver, på et strategisk, taktisk og operationelt niveau, uanset om du er leder i det private, offentlige eller har ambitioner om at blive det.

Uddannelsen er opbygget af moduler som kan tages som selvstændig efteruddannelse eller samlet som en fuld diplomuddannelse bestående af seks moduler samt afgangsprojekt.

Læs mere om Diplomuddannelsen i Ledelse

Af Birgitte Nørgaard Jensen, uddannelseskonsulent, UCN act2learn