28. februar 2019

Ny videreuddannelse bygger bro

En ny akademiuddannelse inden for byggeteknologi er med at klæde faglærte på til større ansvar på byggepladsen og sikre bedre samarbejde på tværs af faggrupper.

Daniel Bergman er netop gået i gang med tredje modul på akademiuddannelsen i byggeteknologi hos UCN act2learn i Aalborg. Han er uddannet anlægsstruktør og arbejder til dagligt hos entreprenør Poul Erik Nielsen i Vester Hassing.

Sammen med godt 20 andre er han en del af det første hold af studerende på uddannelsen, som indtil videre kun er i gang hos UCN act2learn.

Daniel Bergman, anlægsstruktør og studerende på byggeteknologi hos UCN act2learn
Anlægsstruktør Daniel Bergman oplever, at han kan bruge sin nye viden i det daglige arbejde på byggepladsen. 

Bedre byggemøder

Daniel Bergman oplever, at han har mere at byde ind med i samarbejdet med de øvrige faggrupper på byggepladsen.

- Jeg arbejder som sjakbajs for støbeholdet, hvor vi støber sokler. Når jeg sidder med ved byggemøderne, så kan jeg mærke, at jeg har større indsigt i de andres arbejde, og det giver også en anden respekt fra de andre, når de kan høre, at jeg har viden om byggeriet mere bredt, fortæller Daniel Bergman.

En gang om ugen er Daniel på skolebænken, mens han ugens øvrige dage passer sit arbejde som sjakbajs. Netop muligheden for at tage uddannelsen på deltid er afgørende for de fleste studerende, som ikke kan hive længere perioder ud af kalenderen for at videreuddanne sig.

For få kender muligheden

Områdedirektør hos UCN act2learn, Hanne Lendal, forventer, at endnu et hold starter op i foråret 2019, men det har ikke været nemt at starte uddannelsen op.

- Da det er en helt ny akademiuddannelse, er der naturligvis ikke så mange i branchen, der kender den. Vi er samtidig ramt af, at man efter endt uddannelse ikke har en ny titel at sætte på cv’et. Man er ikke byggeteknikker eller andre kendte titler. Man har en akademi i byggeteknologi, og så spørger mange; hvad kan man så?, siger Hanne Lendal.

Daniel Bergman kan besvare det spørgsmål, for han er nu en tredjedel henne i uddannelsen og er ikke i tvivl om, at det giver ham nye kompetencer i forhold til dels at passe sine nuværende arbejdsopgaver og dels at påtage sig nye.

Dygtige faglærte

Peter Olsen er bygningskonstruktør og fungerede som censor til eksamen på det seneste modul på uddannelsen, og han er ikke i tvivl om, at de studerende kan gøre en positiv forskel i deres arbejde rundt om på byggepladserne, og hvor de ellers slår deres folder.

- Jeg var imponeret over det høje faglige niveau, som de studerende udviste, ikke mindst den måde de kunne redegøre for problematikkerne om fugt, ventilation og materialevalg, siger Peter Olsen, der til dagligt arbejder hos Gjensidige Forsikring.

Han fremhæver, at de faglærte med fordel kan have større viden om hele byggeprocessen.

- De faglærte på uddannelsen kan være nyttige samarbejdspartnere for arkitekter, ingeniører og konstruktører i forbindelse med planlægning og udførelse af en byggeproces, mener Peter Olsen.

Kort om uddannelsen

  • Akademiuddannelsen i byggeteknologi består af fem moduler samt et afgangsprojekt. Det første hold startede i foråret 2018, og de skriver deres afsluttende projekt i foråret 2021. Uddannelsen er for nuværende kun i gang hos UCN act2learn i Aalborg.
  • Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for byggebranchen eksempelvis tømrere og murere, og undervisningen er bygget op, så de studerende er på skolebænken én dag om ugen.
  • Målet er at give de faglærte større viden om emner som materialeforståelse, komponenter til mindre byggeri og digitale bygningsmodeller, men blandt fagene er også samarbejde og konfliktforebyggelse i projektering.
  • Det er muligt for de fleste studerende at få en stor del af uddannelsen gratis, da den er omfattet af omstillingsfonden, som giver faglærte og ufaglærte mulighed for at få 10.000 kr. årligt til og med 2021 til eksempelvis en akademiuddannelse.

Læs mere om akademiuddannelsen i byggeteknologi 

For yderligere information

Hanne Lendal, områdedirektør UCN act2learn
Telefon 7269 1680