12. juni 2019

Faglærte skal tilbydes karrieresamtaler

Uddannelsesverdenen kan være en jungle for faglærte, der overvejer at videreuddanne sig. Det skal karrieresamtaler gøre noget ved, så flere kommer i gang med kurser og uddannelse, som kan ruste dem til fremtidens udfordringer på arbejdsmarkedet.

Hos UCN act2learn oplever man ofte, at faglærte ikke kender deres muligheder for efter- og videreuddannelse. Det samme er gældende for virksomheder, der ønsker at udvikle deres medarbejderes kompetencer, men hverken er opdateret på udvalget af kurser og uddannelser eller de aktuelle muligheder for at få økonomisk støtte. Områdedirektør Hanne Lendal håber derfor, at mange vil benytte sig af tilbuddet om at komme til en karrieresamtale, hvor de kan få afklaret, hvilke muligheder de har.

- Vi har været i dialog med både fagforbund og jobcentre, som ser en mulighed i, at faglærte får den nødvendige sparring. Det handler ikke nødvendigvis om, at de skal gå i gang med længere uddannelsesforløb, der skal lede til et jobskifte. Det kan lige så godt pege imod at tage kortere kurser for at gøre en bedre til det arbejde, man allerede har, siger Hanne Lendal, områdedirektør for UCN act2learn Erhverv.

Når det kommer til valg af ungdomsuddannelse eller grunduddannelse, så er der et velkendt system til studievejledning, som de unge kan benytte sig af. For voksne, uddannede medarbejdere bliver det ofte arbejdspladsen i forbindelse med MUS-samtaler, der fungerer som vejledning til uddannelse. Her skal karrieresamtalerne være et alternativ, som er uvildig i forhold til arbejdspladsens interesser.

Faglært, der studerer hos UCN act2learn
Faglærte kan enten selv booke karrieresamtalerne, eller det kan gå via fagforening, arbejdsgiver eller jobcenter.

Nyt koncept

Hvad en karrieresamtale skal indeholde, og hvordan den skal forløbe, er blevet finpudset gennem det seneste halve år. Kandidatstuderende fra Aalborg Universitet Line Tellefsen har arbejdet med konceptudviklingen som en del af sit speciale. Hun har afholdt en række samtaler, og en af konklusionerne er, at samtalerne også kan være nyttig for faglærte, der allerede har besluttet sig for at læse videre. Det er nemlig ikke alle, der er afklaret i forhold til det at være studerende sideløbende med jobbet. Her kan studieforberedende forløb være nyttige, men det kræver, at man har gjort sig de overvejsler, inden man starter på uddannelsen.

Øget kendskab til tilskudsmuligheder

Der findes en lang række muligheder for at få dækket deltagerbetalingen på efteruddannelse helt eller delvist. Frem til 2021 er det blandt andet muligt for faglærte og ufaglærte at få op til 10.000 kr. årligt til akademimoduler via Omstillingsfonden.

- Vi oplever gang på gang, at hverken medarbejder eller virksomhed kender til de aktuelle tilskudsmuligheder. Det kan ofte afholde dem fra at gå videre med planerne om uddannelse, så det håber vi også, at karrieresamtalerne kan være med til at gøre noget ved, siger områdedirektør Hanne Lendal.

For yderligere information

Hanne Lendal, områdedirektør UCN act2learn Erhverv
Telefon 7269 1680