07. januar 2020

Ny specialuddannelse ruster hjemmesygeplejersker til komplekse forløb

Borgere med flere kroniske sygdomme er hverdagen for hjemmesygeplejerskerne. Det samme er borgere, der bliver hurtigere udskrevet fra hospitalet, end det var tilfældet for år tilbage. Derfor skal en ny specialuddannelse ruste dem til at håndtere komplekse forløb. De første nordjyske sygeplejersker har netop færdiggjort uddannelsen.

I Aalborg Kommune har man allerede gode erfaringer med den nye uddannelse, der udbydes af UCN act2learn. På det første hold var syv af sygeplejerskerne fra Aalborg Kommune, og de bliver de første af mange, da målet er, at de fleste hjemmesygeplejersker i kommunen med tiden skal være specialiseret med den nye uddannelse.

Hjemmesygeplejersker har en central koordinerende rolle i forhold til borgernes daglige pleje. De er gæster i borgers liv og hjem, de er medspillere i borgers liv og på deres præmisser. Derudover har de fleste mennesker, som modtager hjemmesygepleje i kommunerne flere kroniske sygdomme. 

- Det er den hverdag, vores sygeplejersker i kommunen står i hver dag, og det er ikke de enkelte opgavers eller sygdommes kompleksitet, der er udfordringen – det er kombinationen, fortæller sygeplejechef i Aalborg Kommune, Helen Kæstel.

Som eksempel bruger sygeplejen rigtig meget tid på at sikre, at borgeren efter indlæggelse får den rette medicin til rette tid. Det at få skaffet den rette medicin efter en indlæggelse, få afstemt medicinlister, udrede borgeren for at finde ud af hvilken sygepleje, der er behov for og få kontakt til sygehus eller egen læge, er både fagligt krævende samt tidskrævende.

- Det er ikke svært at lære at passe et kateter eller en stomi. Det der er svært, det er at finde ud af hvordan man passer en stomi hos en borger, der har diabetes, begyndende demens, bensår samt nedsat appetit, og som er tynget af sorg, da hans kone netop er død, giver Helen Kæstel som eksempel på den komplekse virkelighed, som sygeplejersker i hjemmeplejen skal håndtere.

Gevinsten ved den nye uddannelse er sygeplejersker, som ser flere muligheder og påtager sig et større fagligt ansvar i de komplekse borgerforløb. Kombineret med at de har større viden om kolleger og samarbejdspartneres arbejde.

I praktik

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje, som den nye uddannelse hedder, er udarbejdet i tæt dialog med kommunerne for at sikre, at den dækker de aktuelle behov for nye kompetencer. Uddannelsen er udover hjemmesygeplejersker også målrettet konsultationssygeplejersker i den almene praksis.

Det er UCN act2learn, der udbyder uddannelsen i Nordjylland, og her er områdedirektør Michell Kannegaard Olesen glad for det gode samspil med kommunerne.

-Det er helt afgørende for os som uddannelsesinstitution, at vi kan udvikle vores uddannelser i samspil med praksis. På specialuddannelsen i borgernær sygepleje har Aalborg Kommune været en stærk nordjysk stemme, som vi har haft stor gavn af at kunne samarbejde med. Det er afgørende både for udviklingen og udbredelsen af uddannelsen, siger hun.

Andre nordjyske kommuner har også sygeplejersker på forløbet blandt andet Frederikshavn Kommune, der har en koordinerende rolle i forhold til at planlægge praktikophold for kursisterne i deres uddannelsesforløb.

Et afgørende element i uddannelsen er praktik, hvor hjemmesygeplejerskerne kommer tættere på de andre aktører, som har betydning for borgernes situation. Det vil blandt andet sige praktikophold på relevante afdelinger på sygehuset og i almen praksis. Det skal sikre bedre samarbejde om patientforløb på tværs af sektorerne. Det kombineres med teoretisk undervisning, der har fokus på, hvordan den nye viden kommer i brug i dagligdagen og deles med de øvrige kolleger i hjemmeplejen.

Syv sygeplejesker fejrer, at de har færdiggjort specialuddannelsen i borgernær sygepleje.
Sygeplejesker fra hjemmeplejen i Aalborg Kommune udgjorde syv af de i alt 13 sygeplejersker, der som det første hold på UCN act2learn har færdiggjort specialuddannelsen i borgernær sygepleje.

Uddannelsens formål

  • At løfte de sygeplejefaglige kliniske kompetencer med fokus på de komplekse og ustabile patientforløb.
  • At løfte de organisatoriske kompetencer i at lede og koordinere i og omkring patientforløb.
  • At sikre at ny viden om håndtering af komplekse forløb bliver forankret i enheden/kommunen og dermed understøtter kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling.
  • At styrke sygeplejerskerne i at fungere som ressourceperson, både fagligt og tværfagligt i egen organisation og på tværs af sektorgrænser og faggrupper.

Specialuddannelsen er målrettet sygeplejersker i kommunerne og almen praksis og består af i alt 40 ugers fuldtidsuddannelse, der fordeler sig på:

  • 28 ugers klinisk uddannelse på eget ansættelsessted (efterfølgende intern klinik)
  • 6 ugers ekstern klinik, der som udgangspunkt afvikles på sygehuse og i almen praksis.
  • 6 ugers praksisnær teoriundervisning på professionshøjskolerne.

For yderligere information

Læs mere om specialuddannelsen

Michell Kannegaard Olesen, områdedirektør UCN act2learn, e-mail mko@ucnact2laern.dk, telefon 7269 1703

Af Mette Green, meg@ucn.dk, UCN Kommunikation