01. juli 2020

Ny diplomuddannelse i Nordjylland

Professionshøjskolen UCN er blevet godkendt til at udbyde Den sociale diplomuddannelse, og fra foråret 2021 bliver det muligt at tage uddannelsen i Nordjylland.

Socialrådgivere, pædagoger, lærere og andre, der arbejder med socialt udsatte borgere, vil fremover have mulighed for at videreuddanne sig med Den sociale diplomuddannelse hos UCN. Uddannelsen henvender sig til professionelle, der ønsker ny viden i deres arbejde med demente, misbrugere, udsatte børn og unge, psykisk syge mv.

Områdeleder hos UCN act2learn, Michell Kannegaard Olesen, ser frem til, at uddannelsen nu kan gennemføres i Nordjylland, efter UCN er blevet akkrediteret til at udbyde den.

- Vi har manglet denne diplomuddannelse i det nordjyske. Det er et stort og vigtigt fagfelt, og med denne uddannelse bliver der nye muligheder for, at socialrådgivere, lærere, pædagoger mv kan øge deres kompetencer og hente inspiration og viden til deres daglige arbejde, siger hun.

Uddannelsen består af ni uddannelsesretninger med mulighed for at specialisere sig inden for ens felt. Det kan være socialrådgiveren, som arbejder med sårbare unge, pædagogen der vil blive endnu bedre til sit arbejde med handicappede børn eller sygeplejersken der ønsker at specialisere sig i arbejdet med borgere med demens.


Diplomuddannelsen henvender sig blandt andet til fagpersoner, der arbejder med udsatte børn og unge.

Kort om uddannelsen

 • Henvender sig til ex. socialrådgivere, lærere og pædagoger, der arbejder inden for det socialfaglige felt
 • Består af ni uddannelsesretninger, der giver mulighed for specialisering inden for:
  - Børn og unge
  - Børnehandicap
  - Demens
  - Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier
  - Integration og interkulturelt socialt arbejde
  - Psykosocialt arbejde
  - Rusmiddel
  - Seksualvejledning
  - Unge i sårbare positioner
 • Første hold starter i foråret 2021
 • Uddannelsen er opbygget af en række moduler og tages som deltidsstudie sideløbende med den studerendes arbejde. For at blive optaget på uddannelsen skal man have en mellemlang eller lang videregående uddannelse samt minimum to års erhvervserfaring

Læs mere om uddannelsen

 

For yderligere information

Michell Kannegaard Olesen,
områdeleder, UCN act2learn Sundhed, social- og neuropædagogik
Telefon 7269 1703
Mail mko@ucnact2learn.dk