07. september 2020

Første hold er færdige på ny byggeriuddannelse

12 faglærte har nu papir på, at de er de første i landet til at gennemføre den nye akademiuddannelse i byggeteknologi. Holdet er netop dimitteret fra UCN act2learn.

Større viden om helheden i byggeriet, nye digitale kompetencer og bedre redskaber til at påtage sig en mere ledende rolle af arbejdsprocessen og medarbejderne i firmaet. Det er nogle af de elementer, som deltagerne fremhæver som udbyttet ved at gennemføre den nye uddannelse i byggeteknologi.

UCN act2learn har, indtil videre som de eneste i landet, oprettet et hold på uddannelsen. Områdeleder Hanne Lendal fortæller, at det ikke er uden sværdslag at være pionerer, når det kommer til en ny uddannelse.

- Der mangler naturligt nok kendskab i byggebranchen til, hvad det er man kan, når man har gennemført akademiuddannelsen i byggeteknologi. Derfor hviler der også en stor opgave på de 12 færdiguddannede i forhold til at gøre det tydeligt for andre, hvad de kan qua deres uddannelse, fortæller Hanne Lendal.

Uddannelsen henvender sig til faglærte, der ønsker en bredere forståelse for byggeriets faser end man typisk har i egenskab af tømrer, murer eller anden faglært inden for byggebranchen.

Uddannelsen giver den faglærte en indsigt i kompleksiteten i byggebranchen og byggeriets mange facetter, som de kan bruge i samarbejdet mellem de mange forskellige aktører, lige fra snakken omkring bæredygtige løsninger med de projekterende til planlægning og ledelse af de forskellige faser i et byggeprojekt.


Landets første faglærte til at gennemføre akademiuddannelsen i byggeteknologi - på billedet ses 10 af de i alt 12 dimittender. 

Afsæt for udvikling

Søren Justesen er daglig leder af et tømrerfirma med 10-14 ansatte og har netop afsluttet akademiuddannelsen i byggeteknologi.

- Uddannelsen har givet mig utroligt meget især i forhold til ledelse og planlægning. Det har hverken lært mig at slå et søm hurtigere eller hårdere i, men til gengæld har det givet mig en masse til mit arbejde på kontoret. Jeg har fået en forståelse for, at planlægningen er utrolig vigtig, næsten vigtigere end selv udførelsen, fortæller Søren Justesen, der fortæller, at han har påtaget sig nye opgaver i firmaet undervejs i uddannelsen.

Mathias Knudsen er ejer af en bygge- og entreprenørvirksomhed, og han har blandt andet brugt uddannelsen til at stoppe op og lave en mere fokuseret strategi for virksomheden.

- Jeg har altid prøvet alt muligt af og nok skudt lidt med spredehagl. Vi er blevet mere fokuserede på at arbejde med et fast koncept for virksomheden, fortæller Mathias Knudsen.

Han har fået en lang række konkrete værktøjer, som han bruger i sit daglige arbejde blandt andet i forhold til planlægning og it, men især en ting har haft betydning for samarbejdet med kunder og samarbejdspartnere.

- Det giver en helt anden gensidig respekt i forhold til blandt andet byggeledere, når jeg kan spørge ind til emner og selv har større viden om deres felt, fortæller Mathias Knudsen, der også havde en af sine medarbejdere med på akademiuddannelsen i byggeteknologi.

Fakta om uddannelsen

  • Uddannelsen består af en række moduler der læses sideløbende med de studerendes arbejde
  • Det er muligt at tage enkeltmoduler eller hele uddannelsen, hvilket i alt tager 2-3 år.
  • Det er kun UCN act2learn der indtil nu har oprettet hold på uddannelsen
  • Der udbydes løbende nye moduler, og det er muligt for interesserede at starte på et hvilket som helst modul af uddannelsen
  • Modulerne omfatter en lang række emner – blandt andet materialeforståelse, bæredygtigt byggeri, digitale byggemodeller, kommunikation og samarbejde samt byggeteknik.

Læs mere om uddannelsen

 

For yderligere information

Hanne Lendal, områdeleder UCN act2learn Erhverv
Telefon 7269 1680

Af Mette Green, meg@ucn.dk, UCN Kommunikation