09. december 2020

Socialpædagogisk viden er vigtig for familieplejere

Ægteparret Anne-Mette og Bent Mortensen kan mærke, at de bliver bedre til deres arbejde som familieplejere ved at få større viden om emner som børns udvikling, konflikthåndtering, juridiske rammer mv.


Bent og Anne-Mette Mortensen er begge i gang med akademiuddannelsen i socialpædagogik.

Det er ikke nok at have kærlighed i rigelige mængder og overskud til at byde anbragte børn inden for i sit hjem, hvis man skal lykkedes som familieplejer. Det kræver viden om, hvordan man bedst hjælper de børn, der kommer med en stor bagage af svigt og manglende omsorg.

Det er erfaringen hos Anne-Mette og Bent Mortensen fra Sæby. De har gennem tre år haft børn i aflastning, og har nu også et fuldtidsplejebarn og er godkendt til endnu et.

De er begge i gang med at tage akademiuddannelsen i socialpædagogik hos UCN act2learn.

- De børn, som bliver anbragt, er hårdt belastede, og det er nødvendigt, at vi ved mere om, hvordan vi kan hjælpe dem. Det har uddannelsen været med til. Det har eksempelvis været fantastisk at lære metoder som low arousal til at få børnene ned i gear igen, hvis der er konflikter. Eller metoder til hvordan man får hul på bylden, hvis de følelsesmæssigt lukker helt i, giver Anne-Mette som eksempel.

Hun er uddannet social- og sundhedshjælper og arbejder nu fuldtids som familieplejer, mens Bent har fuldtidsjob som elektriker ved siden af.

- Det har givet os utroligt meget at være på uddannelsen begge to, da vi kan være hinandens sparringspartnere. Vi ved begge, hvilke mål vi arbejder hen imod. Det havde ikke været det samme, hvis det kun var den ene af os, fortæller Bent.

Uddannelsen har ikke kun givet noget i forhold til arbejdet med de børn, som er i pleje eller aflastning.

- Det har også givet os et fagsprog, som vi kan bruge i samarbejdet med sagsbehandlere mv. Det giver et mere ligeværdigt forhold fremfor, at vi som plejefamilie ikke har uddannelse inden for området, fortæller Bent. 

Parret har blandt andet valgt et modul om lovgivning på det socialpædagogiske område.

- Vi oplever flere gange, at vi er nødt til at kæmpe for, at børnene får den hjælp, de har ret til, og der er det godt for os at kende til reglerne, lyder det fra Anne-Mette.

Anne-Mette og Bent Mortensen har indtil nu været på henholdsvis to og tre moduler på akademiuddannelsen og planlægger begge at gennemføre hele uddannelsen.

-  Da vi startede som aflastningsfamilie, havde vi nogle udfordringer, og det var først efter vi er begyndt på uddannelsen, at vi fik nogle faste modeller til, hvordan vi kan løse det. Så det har helt klart hjulpet os, siger Bent.

Udover ny viden fremhæver parret også, at de har mødt andre familieplejere på uddannelsen, som de kan erfaringsudveksle med.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere i socialpædagogiske bosteder, familieplejere og andre der arbejder inden for det socialpædagogiske felt og ønsker ny viden, inspiration og fagligt netværk.

Du kan tage enkelte moduler alt efter dine interesser eller gennemføre en hel akademiuddannelse.

Vil du vide mere om uddannelsen?

Læs mere her.

Kontakt

Karen Marie Juhl Nielsen
Områdekoordinator, UCN act2learn
Telefon: 7269 1752
Mail: kjn@ucnact2learn.dk