18. december 2020

Folkeskolelærere skal styrke deres digitale undervisningskompetencer

Et skræddersyet og strategisk tilrettelagt kursusforløb til 20 nordjyske folkeskolelærere skal danne grundlaget for nye tilbud inden for videregående voksenuddannelse. Kurset er en del af et nyt udviklingsprojekt, som skal sikre, at lærerne selv bliver bedre til at udnytte de digitale muligheder i deres undervisning. Samtidig skal udviklingen af forløbet være med til at skabe nye modeller for, hvordan andre lærere kan blive efteruddannet.

UCN act2learn Pædagogik & Læring har fået en bevilling fra Forsknings- og Uddannelsesministeriet til at udvikle ny fleksibel voksenuddannelse sammen med startup-virksomheden CompetencySpace. Overskriften for projektet er digitalisering af undervisning, og indholdet af den fleksible uddannelse skal udvælges på baggrund af direkte involvering af målgruppen.

Områdeleder hos UCN act2learn Mathilde Nyvang Hostrup håber, at det nye projekt kan være med at sikre, at flere lærere fremover bliver klædt bedre på til den digitale virkelighed, de møder i folkeskolen, så flere børn og unge mødes med digitalt understøttede læringsaktiviteter i deres hverdag.

- Over halvdelen af landets skoler oplever, at deres efteruddannelsesaktiviteter og skolens behov for digitale kompetencer ikke matcher hinanden. Derfor er det vigtigt, at vi udvikler nye, fleksible tilbud om efteruddannelse til lærerne, siger Mathilde Nyvang Hostrup.


Online møder og undervisning er for alvor blevet en del af hverdagen for mange i 2020, og behovet for digitale kompetencer hos blandt andre lærere er steget markant.

Det specielle ved det nye projekt er, at det har et dobbelt perspektiv på digitaliseringen. Dels skal projektet uddanne 20 nordjyske lærere i digitalisering, og dels skal UCN act2learn bruge det som pilotprojekt til, hvordan andre lærere kan blive efteruddannet fremover.

Derfor bliver undervisningen på forløbet heller ikke udelukkende klassisk undervisning med fysisk fremmøde, men en kombination af netop virtuel og fysisk undervisning – blandet med en lang række andre innovative elementer i læringsdesignet.

- Vi har som udbyder af efteruddannelse brug for at blive bedre og mere innovative i forhold til den digitale undervisning, og det samme har folkeskolelærerne. Projektet tager hånd om begge dele, fortæller Mathilde Nyvang Hostrup.

I projektet samarbejder UCN act2learn med CompetencySpace om en systematisk kortlægning af, hvad der er behov for på skolerne. Det sker blandt andet via interviews med lærere og skoleledere. På baggrund af denne kortlægning udvikles og gennemføres forløbet for 20 nordjyske lærere i 2021. Kortlægningen af behovet skal gøre det lettere at vælge og kombinere de rette formater for uddannelse. Målet er, at UCN act2learn ved udgangen af næste år er klar med resultater, som kan hjælpe til fremtidens efteruddannelse.

- Kernen i vores startup er at beskrive kompetenceområder på en detaljeret og lettilgængelig måde, som gør, at man kan træffe bedre beslutninger om kompetenceudvikling. Det giver undervisningsudviklere mulighed for at prioritere kompetenceområder, så læringsudbud afspejler præcist, dét der er efterspurgt. Vi ser frem til et spændende samarbejde om at løfte kompetencer for en helt afgørende gruppe af medarbejdere i vores samfund, siger Mathias Lund Schjøtz, der er CEO i CompetencySpace.

For yderligere information

Mathilde Nyvang Hostrup, områdeleder UCN act2learn Pædagogik og Læring
Telefon 7269 0404

Mathias Lund Schjøtz, CEO CompetencySpace
Telefon 3172 1836

Af Mette Green, meg@ucn.dk, UCN Kommunikation