15. juni 2021

Uddannelse til gavn for hele klinikken

Det er ikke kun den enkelte sygeplejerske, der får nytte af specialuddannelsen i borgernær sygepleje.

Konsultationssygeplejerske Kathrine Monberg er i gang med specialuddannelsen i borgernær sygepleje hos UCN act2learn. Hendes medstuderende er primært hjemmesygeplejersker, men hun er ikke i tvivl om, at uddannelsen kan give hende meget i arbejdet i almen praksis. Ikke kun for hende personligt, men også for de øvrige medarbejdere i lægehuset på Mors, hvor hun arbejder til dagligt.

- Jeg har fået en ny viden, som jeg kan være med til at forankre i klinikken. På baggrund af den nye viden kan vi ændre vores adfærd i klinikken og få noget til at fungere bedre, siger Kathrine Monberg.

Større forståelse

Samarbejdet mellem hjemmesygeplejen, den almene lægepraksis og sygehuset er afgørende for, at borgerne får den bedste behandling og pleje. Specialuddannelsen i borgernær sygepleje er bygget op, så de studerende kommer i praktikforløb alle tre steder.

I Kathrine Monbergs tilfælde er praktikken i ekstern klinik skruet sådan sammen, at hun er mere i primærsektor, da hun allerede har bredt kendskab til almen praksis. Hun ser praktikken som en vigtig del af uddannelsen.

- Det giver noget ekstra, at man kommer ud og taler med dem, man samarbejder med. Det er eksempelvis vigtigt at se, hvad de står med, når de kommer ud til folks hjem, ligesom de ser de udfordringer, vi har i lægehusene. Det giver en bredere forståelse for hinandens udfordringer, siger hun.


Kathrine Monberg, der her ses på UCN's campus, arbejder til dagligt som konsultationssygeplejerske i et lægehus på Mors.

Komplekse forløb

Patienterne bliver udskrevet tidligere og tidligere og meget foregår ambulant. Det stiller store krav til både hjemmesygeplejersker og konsultationssygeplejersker.

- Der kan være patienter, hvor vi skal navigere i tre forskellige ambulante forløb, og der skal jeg have en koordinerende rolle. Uddannelsen er med til at gøre mig til en bedre koordinator, og jeg kan bruge uddannelsen i forhold til kommunikationsdelen af mine opgaver, som udgør en stor del af mit arbejde, fortæller Kathrine Monberg.

Sikre det gode patientforløb

- Uddannelsen giver mig et bedre vidensgrundlag i forhold til de problematikker, vi står med til hverdag. Det er ikke anderledes, om man er i hjemmesygeplejen eller i almen praksis i et lægehus. Problematikkerne er meget ens - det handler om at få et godt forløb for patienten, fortæller konsultationssygeplejersken, som oplever, at det er med til at nuancere de faglige diskussioner, når uddannelsen rummer sygeplejersker fra både almen praksis og hjemmesygeplejen.