01. november 2021

Diplommodul skal fremme værdig ældrepleje

Fra 2022 bliver det muligt for en række medarbejdere og ledere i ældreplejen at komme på et nyt gratis diplommodul, som sætter fokus på værdig ældrepleje.

UCN act2learn har indgået et samarbejde med Videnscenter for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen, om at udvikle et nyt uddannelsestilbud med fokus på værdig ældrepleje.

Samarbejdet skal munde ud i en nyt diplommodul, der udbydes i alle landets fem regioner. Det første starter i marts 2022. Områdeleder hos UCN act2learn sundhed, social- og neuropædagogik Michell Kannegaard fortæller, at modulerne skal give medarbejdere og ledere mulighed for at fordybe sig i, hvad det kræver at sikre værdig ældrepleje. De skal samtidig udvikle deres ledelsesmæssige kompetencer til at føre de gode intentioner ud i livet i dagligdagen på plejecentre og i ældreplejen generelt.

- Det er individuelt, hvad der opleves som værdig pleje, men fælles er, at det handler om at bruge sin faglighed til at etablere en tryg og tillidsfuld kontakt mellem den ældre borger og personalet. Pleje, omsorg og behandling af ældre borgere er i høj grad et relationelt arbejde, som kræver gensidig forståelse. Hvis borgeren har nedsat kognitiv funktionsevne eksempelvis som følge af demens kan samarbejdet være svært at få til at lykkedes, og det bliver derfor ekstra vigtigt, at personale og ledelse har redskaberne til at løse opgaven, siger Michell Kannegaard.

UCN act2laern har et lignende samarbejde med Sundhedsstyrelsen om et diplommodul, der skal bidrage til at understøtte arbejdet med at skabe tryghed og trivsel i ældreplejen for såvel borgere som personale. Dette modul hedder ”Fra udadreagerende adfærd til tryghed og trivsel i den borgernære ældrepleje - set i et dobbeltperspektiv”. Her har interessen for de gratis moduler været overvældende.

- Vi oplevede, at der hurtigt blev venteliste på modulerne, og vi forventer også, at der bliver rift om disse nye moduler med fokus på værdig ældrepleje. Det første udbud bliver i marts 2022, og der er indgået samarbejde om, at der over en toårig periode skal uddannes 200 medarbejdere og ledere i ældreplejen på det nye modul, siger Michell Kannegaard.

Kort om uddannelsen

  • Det nye modul får titlen ”Faglig ledelse af kvalitet i en værdig ældrepleje”, og bliver et valgmodul på den sundhedsfaglige diplomuddannelse.
  • Modulet kan tages som selvstændig efteruddannelse eller indgå i en fuld diplomuddannelse. Det kan være den sundhedsfaglige diplomuddannelse, men for ledere på ældreområdet kan modulet også være en del af diplomuddannelsen i ledelse.
  • Tilmeldingen er åben

For yderligere information

Michell Kannegaard
Områdeleder UCN act2learn sundhed, social- og neuropædagogik
Telefon 7269 1703