24. november 2021

En større værktøjskasse og mere mod på digital undervisning

Det er, hvad folkeskolelærer Trine Graarup oplever efter sin deltagelse i kompetenceudviklingsforløbet Digitale Undervisningskompetencer.

UCN act2learn og CompetencySpace har i samarbejde skabt et nyt kompetenceudviklingsforløb målrettet folkeskolelærere, der ønsker at blive endnu skarpere i at anvende digitale muligheder i deres undervisning. CompetencySpace har stået for at afdække kursisternes kompetencer og behov, mens UCN act2learn har været ansvarlig for kursusindhold og undervisning.

Det har resulteret i fem kursusdage i efteråret 2021 med deltagelse af 20 nordjyske lærere, hvor kursusdagene har indeholdt store dele af introduktion og undersøgelse af digitale værktøjer samt tid til fordybelse og udvikling af undervisningsmateriale til egen undervisning. Desuden har en del af kompetenceudviklingsforløbet bestået af aktioner i lærernes egen praksis mellem hver kursusgang, samt sparring af UCN på de deltagende folkeskoler.

Trine Graarup fra Byplanvejens Skole i Aalborg er en af de 20 lærere, som har deltaget på kompetenceudviklingsforløbet, og netop tid til fordybelse på kursusdagene og aktioner i praksis har hun set som noget værdifuldt i sit kompetenceudviklingsforløb.

- Det er vigtigt, at vi får tiden til at afprøve i undervisningen, ligesom aktionslæringen også er super vigtig. Det er skægt, at vi kan afprøve tingene, mens vi går på kurset, fordi det ofte er sådan, at man først bagefter kommer til at afprøve tingene. Og jeg synes det har større værdi, at jeg kan afprøve, mens jeg er i gang, siger Trine Graarup.


Trine Graarup, der er lærer på Byplanvejens Skole i Aalborg, føler, hun har fået mere mod på den digitale undervisning.

Ny vidensbank til lærerne

UCN act2learns opbygning og indhold af kursusforløbet har for Trine bidraget positivt til kompetenceudviklingsforløbet.

UCN act2learn har på baggrund af kortlægningen af lærernes kompetencer og behov lavet vidensbanker med undervisningsmateriale, toturials og viden i og om digital undervisning. Disse vidensbanker ser Trine som en værktøjskasse, hun kan gribe i og studere nærmere, når hun får brug for det. Vidensbankernes indhold er resultatet af de ønsker, der kom frem under kortlægningen af lærernes kompetencer og behov.

Mere mod på digital undervisning

Udover en konkret værktøjskasse oplever Trine også en psykologisk forandring i sin praksis efter sin deltagelse i kompetenceudviklingsforløbet.

- Nu har vi jo snakket meget om det der med at have mod til at bruge det digitale i undervisningen. Det har rykket ved nogle grænser, fortæller hun.

Oplevelsen af at have fået mere mod og et mindset til at springe ud i at afprøve nye digitale værktøjer i undervisningen, er et af de psykologiske aspekter, Trine har fået med sig fra forløbet. Og netop behovet for mod oplever Anne Brøndum Andersen fra UCN act2learn stiger, i kraft af kompleksiteten i undervisningen på baggrund af den digitale udvikling. Nye fagligheder som teknologiforståelse, hvor bl.a. robotter og andre teknologier anvendes i undervisningen bidrager også til kompleksiteten, fortæller Anne Brøndum Andersen, adjunkt UCN act2learn.  

Trine Graarup oplever, at det at have mod til at afprøve digitale værktøjer i sin undervisning, kan have stor betydning for eleverne, da det skaber motivation for eleverne.

- Det kørte jo virkelig for dem, når de løste grammatikopgaverne på en digital platform, frem for at sidde med den her papirbog foran sig, giver hun som eksempel.

De digitale værktøjer har altså en betydning for eleverne, hvilket Trine oplever bidrager til et større læringsudbytte. Det er ikke blot de digitale værktøjer i sig selv, som bidrager til noget positivt til undervisningen og elevernes motivation, men også det at være undersøgende omkring de digitale værktøjer. Når Trine i sin undervisning undersøger de digitale værktøjer sammen med eleverne, så bidrager det til en interaktion og et samarbejde mellem hende og eleverne, som bidrager positivt til fællesskabet.

Kommende kompetenceudvikling hos UCN

Ønsker du at få mere mod til i højere grad at inddrage det digitale i din undervisning? Eller er du blevet nysgerrig på, hvad digital undervisning kan i din undervisning, både for dig og dine elever?

Så udbyder UCN act2learn bl.a. diplommodulerne Teknologiforståelse og digitale kompetencer samt Pædagogisk it og digitale læringsformer, begge med start i 2022.

Er du mere interesseret i hvordan digitale teknologier og teknologier generelt kan bidrage til din undervisning, så tilbyder UCN CFU flere kurser og temadage i foråret 2022, hvor du bl.a. kan blive stærkere i programmering af Micro:bit eller lære at producere podcast.

3 gode grunde til at styrke dine digitale undervisningskompetencer hos UCN act2learn

  1. Mere mod til at inddrage og undersøge digitale værktøjer og teknologier sammen med eleverne
  2. Styrkede digitale undervisningskompetencer har potentiale til at skabe mere motiverede elever og til at højne læringsudbyttet
  3. Praksisnær undervisning og tid til fordybelse på kursusdagene til at planlægge dine digitale undervisningsforløb.

For yderlige information

Anne Brøndum Andersen
Adjunkt, UCN act2learn
Tlf: 72691815
anba@ucnact2learn.dk

Af Kia Christensen, praktikant, UCN act2learn Pædagogik og læring