03. februar 2022

Pædagogisk viden gjorde Dorthe nysgerrig

Det begyndte med et ønske om større pædagogisk viden i arbejdet som plejefamilie men endte med en hel akademiuddannelse i socialpædagogik.

Hvad er det egentligt, der udløser en uhensigtsmæssig adfærd hos børn, hvor de enten bliver udadreagerende, lukker helt ned eller på anden vis reagerer på en måde, som kan være til skade for dem selv eller andre? Det spørgsmål blev Dorthe Vilhelmsen fra Aalborg enormt optaget af, da hun for tre år siden begyndte på sit første modul i socialpædagogik hos UCN act2learn. 

CV’et talte inden da en studentereksamen, en butiksuddannelse, dagplejemor og senest seks år som plejefamilie.

- Jeg kunne godt tænke mig at få en bedre forståelse for, og mere viden omkring, de udfordringer jeg kan stå i, i mit arbejde som familieplejer. Optimere mine kompetencer til at håndtere disse udfordringer. Jeg havde egentlig kun planer om at tage et enkelt akademimodul i socialpædagogik, men det fangede mig så meget, at jeg endte med at tage hele uddannelse over en tre-årig periode, fortæller Dorthe Vilhelmsen, der afsluttede uddannelsen i december 2021.

Faktisk er hun den første familieplejer der har gennemført hele uddanenlsen hos UCN act2learn.

Dorthe blev især optaget af, hvad det er, børn viser med deres adfærd. Hvad de bevidst eller ubevidst forsøger at fortælle, når de reagerer, som de gør. Det er ikke kun Dorthe selv, der har fået glæde af den nye viden.

- Det er både min mand og jeg, som er blevet meget nysgerrige på hele det socialpædagogiske område. Den viden, jeg har fået på uddannelsen, har jeg taget med hjem, hvor vi jo begge to indgår i rollen som plejefamilie, fortæller hun. 


Dorthe Vilhelmsen er ikke i tvivl om, at man som familieplejer kan have gavn af større socailpædagogisk viden.

Sparring med andre

Udover at få ny viden om forskellige aspekter af det socialpædagogiske felt har uddannelsen også resulteret i et større netværk.

- Det er spændende at møde andre plejefamilier og sparre med dem, men mange af dem jeg har gået på modulerne med, arbejder eksempelvis på botilbud eller institutioner for udsatte borgere, og det er både interessant og lærerigt at høre, hvilke erfaringer de har fra det socialpædagogiske område, mener Dorthe Vilhelmsen.

Støtte til at studere

Da Dorthe tog første modul hos UCN act2learn, var det efterhånden længe siden, hun sidst havde været på skolebænken med dertilhørende skriftlige opgaver og mundtlige eksamener. Det viste sig dog hurtigt, at det ikke var noget problem.

- Det var selvfølgelig krævende, men uddannelsen er tilrettelagt på en måde, så det fungerer rigtig godt med at have et arbejde ved siden af, og jeg synes, at både undervisning og vejledning er tilrettelagt på en måde, så man får den nødvendige støtte, fortæller hun.

Faktisk blev Dorthe Vilhelmsen så vild med at være studerende, at hun har valgt at begynde på socialrådgiveruddannelsen.

Vil du vide mere om uddannelsen?

Akademiuddannelsen i socialpædagogik henvender sig til medarbejdere i socialpædagogiske bosteder, familieplejere og andre der arbejder inden for det socialpædagogiske felt og ønsker ny viden, inspiration og fagligt netværk. Du kan tage enkelte moduler alt efter dine interesser eller genemføre en hel akdemiuddannelse.

Læs mere på ucn.dk/socialpædagogik