18. august 2022

Træd ind i rollen som leder!

Når man skal træde ind i rollen som leder, handler det om at kunne bringe sig selv i spil på en hensigtsmæssig måde. Det sker ikke nødvendigvis af sig selv. En lederuddannelse kan gøre dig klogere på, hvad god ledelse er og samtidig give dig nye færdigheder og kompetencer.

Hos UCN act2learn er det muligt at sammensætte lige netop den lederuddannelse, som giver mening for dig og dine karrieremål. Lederuddannelse kan være et skridt på vejen til at udvikle dine kompetencer, så du får brugt dine ledelsesmæssige egenskaber på en endnu bedre måde. Men vejen dertil kræver, at du prioriterer dig selv og din egen personlige og ledelsesfaglige udvikling.  

En af dem, som har arbejdet målrettet med at blive en bedre leder, er Kent Præstgaard, der til dagligt er it-chef hos virksomheden RTX. Han har opdaget, at uddannelse for ham er lig med personlig og ledelsesfaglig udvikling. Han har gennemført akademiuddannelsen i ledelse og har nu givet sig i kast med diplomuddannelsen i ledelse, hvor han netop har afsluttet sit første modul.
- Jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg bliver en bedre udgave af mig selv og bliver bedre til det jeg gerne vil være; nemlig en god leder, slår Kent Præstgaard fast.


Kent Præstgaard oplever, at han kan bruge viden fra lederuddannelsen direkte i sit daglige arbejde. 

Løs dine opgaver imens du lærer

Helene Kræmmergaard Kiær er ledelses- og organisationskonsulent hos UCN act2learn og blandt underviserne på lederuddannelserne. Hun mener, at den største styrke ved lederuddannelserne er, at undervisningen er tæt knyttet til deltagernes daglige praksis hjemme i deres egne organisationer.

- På lederuddannelsen har du fokus på dine ledelsesudfordringer, og du eksperimenterer undervejs ved at bringe din nye viden i spil, eksempelvis ved at afprøve nye ledelsesgreb og ledelsesfærdigheder. Det er givende at få en større teoretisk viden om ledelsesarbejdet, men det gør det ikke alene. Derfor gør vi meget ud af, at deltagerne arbejder med deres egne ledelsesmæssige udfordringer undervejs på uddannelsesforløbet. Undervisningen skal kobles tæt til deres hverdag, fortæller hun.


Helene Kræmmergaard Kiær, ledelses- og organisationskonsulent hos UCN act2learn.

Ledelse handler om mennesker

Kent Præstgaard var med egne ord ”mange år om at opdage værdien i uddannelse”, men nu har han fået smag for mere. Uddannelsen hos UCN act2learn har givet ham nogle nye ledelsesredskaber i værktøjskassen. Han har fået en større teoretisk ballast og har fået et blik for hvad han lykkes med som leder. Uddannelsen har også betydet, at han har ændret syn på nogle aspekter af lederjobbet.

- Den menneskelige indsigt har været den største gevinst ved at tage uddannelsen. Inden jeg begyndte på uddannelsen, synes jeg det var lidt noget pjat, hvis folk ikke rettede ind efter det, vi gerne ville, men nu ved jeg bedre. Den største øjenåbner har været, at folk skal ledes forskelligt for at få det bedste ud af alle, siger Kent Præstgaard.

Udviklingen af dit eget personlige lederskab har ifølge Helene Kræmmergaard Kiær betydning for, hvordan du agerer som leder, og hvilke beslutninger du træffer hver eneste dag. Derfor er det et centralt omdrejningspunkt på Diplomuddannelsen i ledelse.

- Hvordan du skal agere som leder afhænger jo af, hvad opgaven kræver, og her er viden, færdigheder og kompetencer indenfor kommunikation, samarbejde, strategi, ledelse af faglig udvikling og implementering tilsvarende vigtigt, siger Helene Kræmmergaard Kiær.

UCN act2learn har opstart på en lang række ledelsesmoduler i august og september. 

Lederuddannelse hos UCN act2learn

  • Du vælger selv, om du vil tage enkelte moduler eller gennemføre en hel Diplomuddannelse i ledelse bestående af 5 moduler plus afgangsprojekt.
  • UCN act2learn udbyder både Akademiuddannelsen i ledelse og Diplomuddannelsen i ledelse alt efter, hvilken uddannelsesbaggrund og erfaring du kommer med.
  • Uddannelserne er for dig, der allerede arbejder som leder, og dig der har ambitioner om en karriere inden for ledelse eller for dig, der arbejder tæt sammen med ledelsen, eksempelvis som konsulent eller koordinator.
  • Fælles for uddannelserne er, at du vil møde medstuderende fra både det offentlige og privat erhvervsliv, ligesom du undervejs i undervisningen kommer til at inddrage dine egne erfaringer og konkrete udfordringer fra din dagligdag som leder, så du allerede undervejs i uddannelsen kan forbedre din praksis.
  • Foruden de generelle ledelsesmoduler udbyder UCN act2learn en lang række kompetenceudviklingsforløb indenfor blandt andet professionelle samtaler, faglig ledelse, teamledelse, personalejura, forandringsledelse, økonomistyring og ledelse af bæredygtig udvikling.

Af Mette Green, UCN Kommunikation, meg@ucn.dk