LEADER-LAB

Et netværk for leder-dimittender

 

LEADER-LAB er et netværk for dig, der har dimitteret en lederuddannelse og ønsker at videreføre den udvikling uddannelsen startede – bare med endnu større fokus på praksis.

UCN act2learn har modtaget mange henvendelser fra nordjyske ledere, der ønsker at bygge videre på den udvikling, læring og viden, vores lederuddannelser starter. Henvendelserne tilkendegiver ønsker om, at koble uddannelsen, med egen praksis, udefrakommende ledere og mere viden. Vi har lyttet til henvendelserne og udviklet ledernetværket: LEADER-LAB.

Netværket mødes 6 gange årligt, faciliteres af konsulenter fra UCN act2learn og arbejder med konkrete ’real life’ udfordringer og udviklingsønsker, der tager afsæt i din praksis.

På baggrund af en personlig udviklingssamtale, med en af vores tilknyttede konsulenter, rammesættes dine udfordringer og ledelsesmæssige ønsker. Derefter arbejder du, baseret på action learning, koblet med nye teoretiske perspektiver, med din egen praksis og afprøver mellem netværksmøderne de konkrete handlemuligheder LEADER-LAB giver dig.

I netværket kan du sparre, udvikle eller dele dine udfordringer og refleksioner med de øvrige netværkere. Du kan på den måde både blive inspireret og inspirere, få indsigt i andre lederes praksis og måske udvikle forretningsmæssige samarbejder.

LEADER-LAB giver dig:

  • Personlig samtale om din videre ledelsesudvikling
  • Et fortroligt netværk, hvor du arbejder med ledelsesudvikling
  • Mulighed for at få og give sparring, støtte og inspiration
  • Virksomhedsbesøg og indsigt i andre lederes praksis
  • Nye teoretiske input og fordybelse i relevante temaer
  • Gratis adgang til udvalgte oplæg og kurser hos UCN act2learn

Læs mere om LEADER-LAB.

Kontakt