Lederklumme

Velkommen!

I UCN act2learn er vi optaget af at være i tæt kontakt med ledere og medarbejdere. Den kontakt er fundamentet for, at vi kan udvikle og udbyde uddannelser og konsulentydelser, der afspejler de ønsker og behov, der er i praksis.

I UCNs strategi 2020 er et af pejlemærkerne netop at etablere endnu flere værdiskabende samarbejder med både offentlige og private virksomheder. Denne strategiske indsats arbejder vi med i forskellige sammenhænge, og nyhedsbrevet skal blot være én af vejene til at styrke det tætte gensidige samarbejde. Derfor vil du også møde et nyhedsbrev, der inviterer til deltagelse. Vi vil gerne fortælle historien om din organisation eller ledelsesopgave.

I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse om, hvordan Fibertex, med afsæt i et kompetenceudviklingsprojekt, har udviklet Lean kulturen i produktionen, og du kan læse om, hvordan Morten Sort Mouritsen fra ”Korpset” har bragt sine ledelseskompetencer i spil i forskellige kontekster. Vi har i dette nummer også tilbagemeldinger fra vore studerende. Vi har synspunkter på, hvordan pædagogisk ledelse gør en forskel, og ikke mindst har vi korte fortællinger om noget af det nye, som vi arbejder på.

Vi håber, at du vil møde et nyhedsbrev, hvor du oplever, at forskellige perspektiver sættes i spil. Vi har noget på hjertet, som vi gerne vil dele med dig, samtidigt med at vi inviterer til, at du får indflydelse og medinddrages. Vi håber, at vi over tid – sammen med dig – kan udvikle nyhedsbrevet, så det bliver vedkommende og inspirerende for alle os, der arbejder med ledelse og organisation, hvad enten det er som praktikere, konsulenter, undervisere eller forskere.

Hvis du har ideer og synspunkter, der kan være med til at fremme hensigterne om dialog, samspil og fællesskab, så er vi med på den værste. Kontakt os gerne. Vi ser frem til at udvikle vores indbyrdes samspil.

På hele UCN act2learn Ledelse og organisations vegne.

Ane Davidsen

Kontakt

Ane Davidsen
Områdeleder

72 69 16 51
ada@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation