Uddannelse med omtanke kan rykke en hel organisation

Det er ikke ligegyldigt, hvilken videreuddannelse man vælger, og hvis uddannelsesforløbet tilrettelægges med omtanke, kan det virkelig rykke en hel organisation

Fibertex bliver undervist af Kim Jakobsen fra UCN act2learn

Læs her, hvordan et kompetenceudviklingssamarbejde mellem UCN act2learn og industrivirksomheden Fibertex Personal Care A/S har været med til at gøre en reel forskel i virksomhedens praksis.

Uddannelse skal kunne bruges i virkeligheden

Det var Akademiuddannelsen i Ledelse, specifikt valgmodulet Lean ledelse i praksis, der blev udgangspunkt for et kompetenceudviklingsforløbet hos Fibertex Personal Care A/S i Aalborg.  Fibertex er en af Aalborgs største industrivirksomheder, og verdens førende leverandør af tekstiler til hygiejnesektoren. Netop efteruddannelse er et af de midler, som virksomheden har valgt at fokusere målrettet på med henblik på  at bevare og styrke sin position på verdensmarkedet.

Produktionschef Johan Prisak fortæller, at han ved sin ansættelse i 2014 fik til opgave at indføre Lean i virksomheden. Udgangspunktet for et kompetenceudviklingsforløb var således at fokusere på orden og ryddelighed (5S), eliminering af spild samt tiltag, der støtter op om virksomhedens strategiske arbejde med ”Must Win Battles”. For Johan Prisak var det derfor også af stor vigtighed, at uddannelsen ville nå helt ud og gøre en forskel i virksomhedens praksis.

At hjælpe virksomheder med at få kompetenceudvikling til at gøre en forskel i praksis, er netop omdrejningspunktet for læringstilgangen i UCN act2learn. Vi brænder for uddannelse, men vi brænder endnu mere for, at de mennesker der har gennemført et uddannelsesforløb, kan overføre den nye viden til den hverdag, de befinder sig i.

Derfor arbejder vi med modellen:

I det følgende beskrives, hvordan denne opmærksomhed på FØR, UNDER og EFTER har fået uddannelse til at gøre en forskel i Fibertex.

FØR

For at sikre, at Fibertex fik det optimale udbytte ud af kompetenceudviklingsforløbet, blev der lagt stor vægt på  at konkretisere de effekter, som virksomheden ønskede skulle vise sig i og efter kompetenceudviklingsforløbet.

Dette skete i første omgang i form af en grundig forventningsafstemning mellem konsulenterne fra UCN act2learn og ledelsen i Fibertex. Her blev det i fællesskab besluttet, hvilke tiltag, der kunne være med til at understøtte en god FØR-proces. På den baggrund blev følgende FØR aktiviteter sat i værk:

  • Inden forløbet definerede deltagerne sammen med egen leder med baggrund i en udfordring i egen afdeling et projekt, som fungerede som omdrejningspunkt igennem uddannelsesforløbet. Dette projekt dannede endvidere udgangspunkt for deltagernes eksamen.
  • For at motivere deltagerne blev det desuden besluttet at opslå jobs som ”Lean ambassadører”. Alle ansøgere kom til samtale og fik derved indblik i virksomhedens forventninger til dem, hvis de blev deltagere på uddannelsen. Ud over at få indblik i uddannelsesforløbet og projektcasen, som efterfølgende skulle implementeres, fik man også en snak det at være ”Lean ambassadør”. Noget der kræver at man har energi, vilje og lyst til at inspirere og hjælpe kolleger i gang med også at arbejde med Lean.

Som det fremgår, investerede virksomheden tid i at forberede uddannelsesforløbet, så alle var klar over, hvad målet med forløbet var.

UNDER

Med 1 til 2 uddannelsesdage om ugen, var undervisningen tilrettelagt, så det var muligt at gå fra undervisning og hjem i produktionsmiljøet og afprøve de ting, der blev arbejdet med. Hverdagen og en produktion, der skulle opretholdes, var selvfølgelig en udfordring, men at der også blev tid til refleksion og diskussion om Lean, kunne tydeligt mærkes, når deltagerne mødte frem til næste undervisningsgang.

For at komme endnu tættere på deltagernes dagligdag lå nogle undervisningsdage på selve virksomheden, hvilket gav mulighed for at ”gå til GEMBA”- altså gå ud hvor tingene sker, og se på de problemstillinger der var, eller bare gå ud og afprøve teori i eget fagligt miljø.

EFTER

Netop, når det handler om at overføre teori fra undervisningen til praksis, har projekterne ifølge Johan Piesak haft stor betydning. Deltagerne arbejdede i forløbet med projekter fra hverdagen, og anvendte den viden, de fik om forskellige Lean værktøjer, til at lave mærkbare forbedringer i virksomheden – det drejer sig bl.a. konkret om omstillingseffektivisering, 5S, tavlemøder og kvalitetssikring af kommunikation i produktionen. Johan Piesak uddyber:

”Rent uddannelsesmæssigt har det været en kæmpe fordel, at kunne tage Lean og putte det i nogle Fibertex kasser, noget der relaterer sig til deltagernes dagligdag” - Johan Prisak

En af de andre ting, som ledelsen tog med sig fra forløbet var, at det var vigtigt at bakke op om de medarbejdere, der kom tilbage fra uddannelse, med engagement og lyst til at bruge det, de havde lært. Samtidig indså man vigtigheden af, at alle arbejder i samme retning:

”Vi er nødt til at have alle med, så det ikke bliver så topstyret” - Johan Prisak

Af samme grund blev der efterfølgende gennemført et tilsvarende forløb for yderligere 11 medarbejdere og ledere, hvor konsulenter fra UCN act2learn, udover at gennemføre uddannelsesforløbet, også fik mulighed for at følge med på sidelinjen ift. de udviklingstiltag, der blev sat i søen i første uddannelsesforløb.  

For at sikre en endnu stærkere opbakning til de medarbejdere, der deltog på hold 2, koblede Fibertex en ingeniørstuderende fra Aalborg universitet på forløbet. Den studerende var i perioden praktikant på Fibertex med henblik på at skrive sit afgangsprojekt på virksomheden. Det, at han deltog i uddannelsesforløbet og i forvejen kendte til Lean gjorde, at han var i stand til at lave en helt unik opfølgning efter kursusforløbet og sørge for, at de projekter som deltagerne havde arbejdet med, også kom videre og blev implementeret i produktionen. Det var virkelig en fordel, som gjorde en forskel, og efterfølgende er den studerende blevet ansat som Lean Manager, hvor han ufortrødent fortsætter det gode arbejde med at rette opmærksomhed på at få gennemført forbedringsprojekter, dele viden med andre medarbejdere, og i det hele taget være meget synlige mht. at vise, at Lean er vigtigt for at opnå virksomhedens mål.

Fibertex medarbejdere får undervisning hos UCN act2learn

I Fibertex, hvor der nu er gennemført 2 undervisningsforløb for 22 medarbejdere, er man nået dertil, hvor man selv har viden og ressourcer til at drive Lean udviklingen videre. Lige nu tilrettelægges korte kurser i Lean værktøjer og tænkning og gennemføres små workshops for mindre grupper af medarbejdere.

Som konsulenter i UCN act2learn og ansvarlige for at tilrettelægge og gennemføre kompetenceudviklingsforløbene, er det en stor fornøjelse at opleve, hvordan virksomheden har været i stand til at forankre de kompetencer, medarbejderne har fået og bruger dem som afsæt til en større indsats.

I øvrigt

Over 70% af danske virksomheder anvender det offentlige efteruddannelsessystem, viser en undersøgelse fra tænketanken DEA. Det er især AMU kurserne, altså de korte kurser, der anvendes til efteruddannelse af ufaglærte og faglærte medarbejdere, fordi det er det tilbud, de fleste virksomheder kender.

Spørgsmålet er, om man dermed overser de andre tilbud der findes, til især de faglærte og lederne:

”Teknologien og kompetencekravene har ændret sig, og ansatte inden for it-funktioner, produktion, laboratorier og kontor har brug for videregående uddannelse, så ”Made in Denmark” bliver ved med at være eftertragtet”- Claus Agø Hansen, uddannelsespolitisk sekretær i HK privat.

Her er landets erhvervsakademier og professionshøjskoler er oplagt alternativ, og UCN act2learn rummer såvel erhvervsakademi- som professionsuddannelserne i Nordjylland. Et af de tilbud, som især retter sig mod det private arbejdsmarked, mod faglærte såvel som mellemledere og mange ejerledere, er Akademiuddannelserne. Her er et meget stort udbud af linjer og fag, som retter sig mod såvel ledelse, som produktion eller automation og meget andet.

Mange bliver endvidere overraskede over mulighederne for, hvorledes man gennem ekstern finansiering kan skabe organisatoriske kompetenceudviklingstiltag. Læs mere om SVU-reglerne.

Kontakt

Finn Nielsen
Udviklingskonsulent, Kvalitet og produktion.

72 69 16 61
fin@ucnact2learn.dk

Erhverv

Kim Jakobsen
Udviklingskonsulent, Kvalitet og produktion.

72 69 17 27
kija@UCNact2learn.dk

Erhverv