Publikationer

Læs og download artikler m.v. af act2learn's ansatte indenfor områderne Pædagogik og læring, Sundhed og udvikling, Ledelse og organisation samt Teknologi og produktion

Strategi i netværk
af Jesper Olsen, konsulent, UCN act2learnStrategi i netværk er beslægtet med netværksledelse, men er alligevel væsentlig forskellig. Netværksledelse har fokus på at etablere og vedligeholde netværk, som har et mere driftsmæssig fokus. Netværk i særdeleshed er ofte også knyttet til vedligeholdelse og udbygning af mere personlige relaterede netværk hyppigt i forbindelse med job- og karriereudvikling. I denne artikel sættes der fokus på at planlægge, designe & tilrettelægge, udbygge og vedligeholde samt evaluere en organisations eksterne netværk som et strategisk tiltag.

Relationel koordinering og styrkelse af det tværfaglige samarbejde
af Birgitte Tørring, master i Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling (MHH), Ph.d.- studerende, UCN act2learnForanderlighed, tidspres og gensidige afhængighed er kendetegnende for hverdagens opgaveløsning i mange organisationer. At udføre et godt arbejde effektivt og med høj kvalitet kræver et stærkt tværfagligt samarbejde.

Et blik på formativ feedback kommunikation i praksis af Niels Bech Lukassen, Lektor, ph.d. studerende UCN/AU i samarbejde med Hjørring Kommune, Kandidat i pædagogisk psykologiArtiklen har fokus på formativ feedback kommunikation. I arbejdet med formativ feedback kommunikation søges på den ene side at basere sin undervisning på metoder, der sandsynligvis øger elevernes læringsudbytte, men samtidig at denne viden, altid er kontekstuel bestemt. Dermed fremstår en væsentligt pointe for feedback kommunikation, nemlig at feedback udelukkende er feedback, hvis, og kun hvis, eleven oplever den som relevant og meningsfuld.

Fællesskabende didaktikker og fleksible læringsmiljøer
af Charlotte Madsen, Lektor, UCN act2learnDenne artikel handler om fællesskabende pædagogik og didaktik. Der præsenteres forskellige bud på, hvordan lærere kan planlægge og gennemføre fællesskabsopbyggende undervisning, læreprocesser og aktiviteter. Der gives eksempler på, hvordan et fleksibelt læringsmiljø kan organiseres med inddragelse af kooperative og kollaborative læreprocesser, og artiklen har fokus på, hvordan læreren didaktisk kan arbejde med at gøre undervisningen til fællesskabets omdrejningspunkt.

ICDP
af Heidi Trude Holm, Adjunkt, Cand.mag., ICDP-underviser, UCN act2learnRelationskompetencer hos de voksne fagpersoner er altafgørende for elevernes trivsel, for det læringsmæssige udbytte og for det generelle lærings- og inklusionsmiljø i klassen.

Artiklen belyser, at viden omkring relationens betydning ikke er ensbetydende med at lærere og pædagoger er fagligt relationskompetente.

IT og feedbackprocesser i folkeskolenaf Dina Dot Dalsgaard Andersen, Niels Bech Lukassen, Lektor, ph.d. studerende UCN/AU & Charlotte Madsen, Lektor, UCN act2learnDenne artikel præsenterer et eksempel på et IT-didaktisk design, der anven­der Google Docs som det primære læremiddel. Artiklen sætter fokus på formativ feedback og nogle af de læringsmæssige og didaktiske muligheder, som knytter sig til at arbejde med IT i undervisningen.

Pilotprojekt Kompetenceudvikling af familieplejere i Hjørring og Brønderslev Kommune
af Jesper Lilhauge Læborg, Evalueringskonsulent, UCN act2learn  og Helene Lykke Bering, Evalueringskonsulent, UCN act2learnEvalueringsrapporten er udarbejdet i forbindelse med Pilotprojektet ”Kompetenceudvikling af familieplejere i Hjørring og Brønderslev Kommune. UCN act2learn ønsker at udvikle og efterfølgende udbrede et uddannelsestilbud for plejeforældre til anbragte børn med henblik på at kvalificere de familieplejere, der arbejder med behandlingskrævende børn og de kommuner som ønsker at styrke kvaliteten i anbringelsen af disse. Der er derfor gennemført et pilotprojekt som løber i perioden februar – juni 2016, og i et samarbejde mellem UCN act2learn samt Hjørring og Brønderslev Kommune.

E-bog - CPS på Vejgaard Østre skole - 2017Tine Basse Fisker og Laila Colding LagermannEvalueringen undersøger implementeringen af en særlig samtalemetode og forståelsesramme kaldet Collaborative and Proactive Solutions (CPS)  i et pilotprojekt på en skole i Aalborg. Resultaterne af evalueringen er, at samtlige børn og voksne har positive oplevelser af at deltage i projektet.

Desuden peger resultaterne på væsentlige elementer man må holde sig for øje, hvis metoden skal implementeres i større skala på en skole.

Vigtigt at lære af fejl af Preben Kirkegaard, Docent, UCNDet siges, man lærer af sine fejl. Det er dog sjældent klart, hvordan læring af fejl sker. Offentlige projekter, der ikke går efter planen, er et tilbageværende tema i den offentlige debat.

Morgendagens pædagogiske praksis
af UCN act2learn Pædagogik og læringStrategiske indsatsområder - act2learn former fremtidens faglighed.

Rapport ICDP Kolding 2015af Tanja Miller, ph.d, Videncenterleder, CEPRA, UCNI evalueringen kan du læse om, hvordan et børnefamiliehus har arbejdet med at integrere en relations og ressourceorienteret tilgang i deres arbejde, og om hvordan det har været med til at gøre en forskel for forældrenes evne til kontakt og lave kvalitetsfyldt samspil med deres børn.

Anvendeligheden af ICDP på ældreområdet
af Katrine Copmann AbildgaardFokus for evalueringen af udviklingsprojektet om ICDP i ældreplejen har været på anvendeligheden af Relations- og Ressourceorienteret pædagogik på ældreområdet.
Udviklingsprojektet blev igangsat i foråret 2013 hvor 16 medarbejder fra fire institutioner i ældreplejen Sydvest gennemførte den certificerede ICDP uddannelse niveau 1.
Fokus for evalueringen af udviklingsprojektet om ICDP i ældreplejen har været på anvendeligheden af Relations- og Ressourceorienteret pædagogik på ældreområdet.
Udviklingsprojektet blev igangsat i foråret 2013 hvor 16 medarbejder fra fire institutioner i ældreplejen Sydvest gennemførte den certificerede ICDP uddannelse niveau 1.

Introduktion til ICDPaf Carina Brøndum Leed, Lektor, UCN act2learn og Pernille Hurup Larsen, Adjunkt, UCN act2learnSom mennesker er vi relationelle væsner. Vi har alle basale behov for, at indgå i samspil og kontakt med andre.

Refleksiv praksislæring i virtuelle, transparente læringsmiljøeraf Monica Irene Krarup Olesen, Adjunkt, M.Ed., UCN act2learnI denne artikel argumenteres for, at ePortfolie-metodikken skaber mulighed for transparente læringsmiljøer, og at asynkron og skriftlig kommunikation gennem bundne og praksisrettede refleksionsopgaver fremmer udvikling af professionel identitet og professionskompetencer. Dette er en af konklusionerne på baggrund af et forskningsprojekt med afsæt i et undervisningsforløb tilrettelagt som blended learning med inddragelse af ePortfolier som virtuelt værktøj og omdrejningspunkt for social læring og refleksion. Den læring, der fandt sted gennem dette forløb, kan således defineres som refleksiv praksislæring og som bidragende til de studerende udvikling af selvfaciliteringskompetencer.