Skræddersyet forløb

Lærings- og kompetenceudvikling tilpasset, tilrettelagt og målrettet din virksomhed eller organisations ønsker og specifikke behov

UCN act2learn er specialister inden for områderne: Ledelse og organisation, Pædagogik og læring, Sundhed og udvikling og Teknologi og produktion. Det er indenfor disse områder vi tilbyder konsulentydelser.

Vi leverer konsulentydelser i form af kompetenceudviklingsforløb til både private virksomheder, offentlige organisationer og forskellige typer af institutioner.

Udviklingsforløb kan være alt fra et enkelt oplæg, én kursusdag, temadage, workshops, længere forløb til flerårige projekter, uanset om det er praksisorienteret eller på et strategisk niveau.

Et forløb kan have et organisatorisk fokus, der rummer hele organisationen. Det kan målrettes til afdelinger eller teams i organisationen. Det kan også udarbejdes til en enkelt eller udvalgte medarbejdere.

Det er jeres behov der bestemmer.

Vi er altid opdateret på tidens emner og tendenser, og vi leverer kvalitet fra start til slut, der understøtter og fremmer jeres målsætninger og strategier, og sikrer jeres fortsatte kompetenceudvikling.

Sådan arbejder vi

  • Vi møder jeres behov: For at afdække jeres mål, ønsker og behov, holder vi et møde, hvor vores konsulenter orienterer sig i jeres praksis og udfordringer
  • Vi matcher jeres muligheder: I en virksomhed eller institution kan der være mange hensyn at tage. Derfor tilpasser vi altid konsulentydelsernes indhold og omfang til jeres behov
  • Vi planlægger sammen: Vi tror på, at udbyttet af ydelserne afhænger af jeres oplevelse af relevans og ejerskab. Derfor planlægger vi kompetenceudviklingen sammen
  • Vi leverer høj faglighed: Vores konsulenter er opdateret og stærke i både teori og praksis. De leverer kompetenceudvikling på et højt fagligt niveau
  • Vi evaluerer indsatsen: For at sikre de bedste ydelser evaluerer vi altid kompetenceudviklingen

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Vi kommer også gerne på besøg til en uforpligtende samtale.

Kontakt

Karen Marie Juhl Nielsen


72 69 17 52
kjn@UCNact2learn.dk

Neuropædagogik
Social- og specialområdet
Sundhed og velfærd

Birgitte Nørgaard Jensen
Uddannelseskonsulent

72 69 17 39
bin@UCNact2learn.dk

Forvaltning og administration.
Ledelse og projektledelse i den offentlige sektor

Christina Dellgren Knudsen


72 69 18 13
cdk@UCNact2learn.dk

Dagtilbud
Evaluering og metode
Undervisning og læring

Vicki Banch Friis Frederiksen


72 69 17 34
vbff@UCNact2learn.dk

Energi, byggeri, el og VVS
IT, kommunikation og salg
Produktion og automation
Transport og logistik
Økonomi og finans
Ledelse og projektledelse