Kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet

Vores kompetenceudviklingsforløb afspejler høj faglighed med afsæt i viden og forskning. Vores forløb er samtidig praksisnære og anvendelsesorienterede. Teori og praksis går hånd i hånd.

UCN act2learn arbejder strategisk med at udvikle vores ydelser til alle medarbejdere, vejledere, konsulenter og ledere, der arbejder i relation til dagtilbudsområdet.

Vi tilbyder efteruddannelse af højeste kvalitet. Vi er opdateret på nyeste viden og forskning, både dansk og international, samt den politiske dagsorden, så vi er på forkant og dagsordensættende inden for 0-5 års området – lige fra dagpleje, vuggestue og børnehave til overgangen til skolen.

Ændringer på dagtilbudsområdet i 2018

2018 er et spændende år for dagtilbudsområdet. Der kommer blandt andet en styrket pædagogisk læreplan som følge af den politiske aftale ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” samt ændringer i dagtilbudsloven.  Fundamentet består blandt andet i en bredere og mere helhedsorienteret læringstilgang. I kan læse mere om dagtilbudsaftalen og finde relevante dokumenter på Børne- og Socialministeriets hjemmeside.

UCN er klar til at efteruddanne jer – er I også klar?

Vi står klar til at løfte og styrke kvaliteten i dagtilbuddene sammen med jer. Vores ambition er at lave samlede kompetenceudviklingsforløb, hvor målgrupperne for kompetenceudviklingsinitiativet lærer samt arbejder i fællesskab. Dét tror vi på løfter og styrker kvaliteten i dagtilbuddene.

Vi har udarbejdet folderen ”Kompetenceudvikling for dagtilbud”, hvor vi nøje har udvalgt nogle tematikker, der understøtter dagtilbudsaftalen. Her kan du finde eksempler på kompetenceudviklingsforløb, der i særlig høj grad er relevante for dagtilbudsområdet. Vi har målrettet denne folder til den politiske aftale og derfor præsenterer den langt fra alle vores mulige forløb. Vi kan meget mere og kommer gerne ud til dig til en dialog omkring kompetenceudvikling.

Puljemidler: En fælles ramme for kompetenceudvikling
Professionshøjskolesektoren har desuden sammen med relevante aktører samt børne- og socialministeriet udarbejdet en fælles ramme for kompetenceudvikling i relation til dagtilbudsaftalen og de puljemidler kommunerne kan ansøge om. Rammen er vores fælles bud på, hvad der skal til for at klæde det pædagogiske personale, ledere og forvaltninger på til de nye, faglige ændringer.  UCN står klar til at hjælpe jer med at lægge en lokal plan for kompetenceudvikling i netop i jeres kommune.

Rammen består af efteruddannelse, der retter sig mod det nye pædagogiske fundament i dagtilbudsaftalen samt den styrkede læreplan. Konkret tilbydes der:

Dagplejere:
Tre-dags læringsforløb

Pædagoger:
Tre-dags læringsforløb
Nyudviklet modul på Den Pædagogiske Diplomuddannelse

Faglige ledere:
Tre-dags læringsforløb
To nyudviklede moduler på Diplomuddannelsen i Ledelse

Forvaltningschefer, områdeledere og/eller pædagogiske konsulenter:
Læringsdage med introduktion til de nye ændringer samt kobling til egen rolle

Vi ser frem til at gå i dialog med jer om kompetenceudvikling på dagtilbud og tøv ikke med at kontakte os.

UCN tilbyder efter- og videreuddannelse inden for:

Kontakt

Chalotte Møller Larsen
Partnerskabskonsulent

72 69 17 43
cal@UCNact2learn.dk

Salg og Udvikling