Kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet

Vores kompetenceudviklingsforløb afspejler høj faglighed med afsæt i viden og forskning. Vores forløb er samtidig praksisnære og anvendelsesorienterede. Teori og praksis går hånd i hånd.

UCN act2learn arbejder strategisk med at udvikle vores ydelser til alle medarbejdere, vejledere, konsulenter og ledere, der arbejder i relation til dagtilbudsområdet.

Vi tilbyder efteruddannelse af højeste kvalitet. Vi er opdateret på nyeste viden og forskning, både dansk og international, samt den politiske dagsorden, så vi er på forkant og dagsordensættende inden for 0-5 års området – lige fra dagpleje, vuggestue og børnehave til overgangen til skolen.

Dagtilbudsområdet i fokus

Disse år er spændende for dagtilbudsområdet. Som følge af den politiske aftale ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” skete der ændringer i dagtilbudsloven, herunder en styrket pædagogisk læreplan. Fundamentet består blandt andet i en bredere og mere helhedsorienteret læringstilgang og et tydeligere pædagogisk grundlag. Nu er der kommet et større fokus på de yngste samfundsborgere i Danmark – nemlig de 0-2 årige. Det er sket som følge af den politiske aftale omkring ”barnets første 1000 dage”. 

Flere kommunale midler til efteruddannelse i dagtilbud: Fælles rammer for kompetenceudvikling

Professionshøjskolesektoren har sammen med relevante aktører samt ministeriet udarbejdet fælles rammer for kompetenceudvikling. Det ene fokus går på den styrkede pædagogiske læreplan, mens det andet fokus handler om efteruddannelse indenfor tidlig indsats og forebyggende, pædagogisk arbejde i barnets første 1000 dage.
Rammerne er vores fælles bud på, hvad der skal til for at klæde det pædagogiske personale og ledere på til de nye, faglige ændringer.  UCN act2learn står klar til at hjælpe jer med at lægge en lokal plan for kompetenceudvikling i netop i jeres kommune.

Nyudviklede muligheder for kompetenceudvikling – barnets første 1000 dage
 

Nyudviklet 10-ECTS modul på Diplomuddannelsen i Pædagogik

5-dagens læringsforløb for pædagogiske assistenter

5-dages læringsforløb for dagplejere

Nyudviklede muligheder for kompetenceudvikling – den styrkede, pædagogiske læreplan
 

3-dags læringsforløb for dagplejere

3-dags læringsforløb for pædagoger

3-dags læringsforløb for ledere

Nyudviklet 10 ECTS-modul på Diplomuddannelsen i Pædagogik

Nyudviklet 5 ECTS-moduler på Diplomuddannelsen i Ledelse - læringsmiljø

Nyudviklet 5 ECTS-moduler på Diplomuddannelsen i Ledelse - kvalitetsudvikling

UCN tilbyder efter- og videreuddannelse inden for:

Vi ser frem til at gå i dialog med jer om kompetenceudvikling på dagtilbud og tøv ikke med at kontakte os.

Kontakt

Chalotte Møller Larsen
Partnerskabskonsulent

72 69 17 43
cal@UCNact2learn.dk

Salg og Udvikling