Indsatser mod mobning i dagtilbud – mobning som et socialt fænomen med et skærpet inklusionsfokus                                                                         

Vi tilbyder konsultativ faglig sparring om emnet mobning i dagtilbud med udgangspunkt i de nyeste forskningsresultater. Vi kommer til at kigge på de sociale sammenhænge, hvor mobningen lever, fremfor at finde svaret ved det enkelte barn eller barns familie. Centralt står en optagethed af hvorfor og hvordan der opretholdes et utrygt børnefællesskab og hvordan børnenes fokus på positioner og status bliver det, man er sammen om, fremfor gode børnefællesskaber og konstruktive lege.

Vi kan hjælpe med at gøre institutionen mere bevidst om hvordan de voksne kan arbejde med aktiviteter som understøtter en aktiv og værdig deltagelse i lege eller i børnefællesskaber, og dermed kan forebygge mobning. Mobning kan også bringes ind i institutionens inklusionsindsatser, da mobningen i dette perspektiv lever opstår i fællesskaber, hvor eksklusion er blevet en del af praksis.

Bekæmp mobning i praksis ved:

  • At blive klogere på, hvad der sker i de børnegrupper, hvor der forekommer mobning eller at mobbemønstre begynder at tegne sig.
  • At bekæmpe den sociale eksklusionsangst og foragtproduktion: Begreber som social eksklusionsangst, værdigheds- og foragtproduktion kan bruges i arbejdet med at modvirke mobning og skabe tryggere fællesskaber.
  • At arbejde med aktiviteter som understøtter en aktiv og værdig deltagelse i lege eller børnefællesskaber.

Konsultativ sparring:
Vi tilbyder at komme ud i institutionerne og give sparring på, hvordan man kan forebygge mobning. Endvidere kan vi hjælpe med at løsne op, hvis der er en oplevelse af mobning bland børn og eller personale. Vi tilbyder også oplæg/processer på personalemøde/pædagogiske dage mm. Pædagogernes egen praksis bliver et omdrejningspunkt i den faglige sparring.