Løft kvaliteten i jeres dagtilbud

Børn som tilbydes den bedste trivsels- og læringsmæssige start i livet, og børn som går i dagtilbud af høj kvalitet, klarer sig bedre senere i livet. Forskningen viser, at børn profiterer både kort- og langsigtet af at gå i dagtilbud af høj kvalitet, og at særligt børn i udsatte positioner har gavn af at gå i et højkvalitets dagtilbud.

Derfor kan de både menneskeligt og økonomisk betale sig at investere i at løfte kvaliteten i de danske daginstitutioner. Samtidig ved vi, at der er stor forskel på kvaliteten i daginstitutionerne.

Hos UCN act2 learn kan I som institution, dagtilbudsområde eller kommune få videns- og handle kompetencer som støtter jer i arbejdet med at løfte kvaliteten i jeres dagtilbud

Vores undervisere og konsulenter kan hjælpe jer med:

 • Observationer og kortlægning af særlige indsatsområder som jeres dagtilbud kan ”løftes” ift.
 • Nyeste viden og forskningen omkring høj kvalitet i dagtilbud
 • Pædagogisk ledelse
 • Læringsbegrebet i dagtilbud
 • Tilrettelæggelse af gode læringsmiljøer
 • De reviderende læreplaner: hvad er nyt og hvordan gør vi?
 • Inklusion og anerkendelse
 • Relations- og ressourceorienteret pædagogik
 • Forældresamarbejde og forældrevejledning
 • Gode overgange i børns liv
 • Supervision og faglig sparring
 • Implementering og transfer

Alle opgaver løses i tæt dialog med Jer, og med udgangspunkt i Jeres konkrete ønsker og behov.