Evaluering og udvikling af praksis ved hjælp af ledelse af læreplansarbejdet

Ifølge EVAs rapport 2012 bidrager arbejdet med læreplaner til en højere grad af refleksion og didaktisk tænkning i dagtilbuddene – herunder også i rutineaktiviteterne i dagtilbuddene. Langt de fleste pædagoger, ledere og dagtilbudskonsulenter mener også, at læreplaner er et godt planlægningsredskab.

Lederne i dagtilbuddene er lovmæssigt forpligtiget til at dokumentere, hvorledes der arbejdes læreplaner, herunder hvilke metoder der bruges og aktiviteter der sættes i gang, samt hvorvidt de ønskede mål opnås. En del angiver ligeledes, at de beskriver, hvordan man i dagtilbuddene vil arbejde med læreplanstemaernes læringsmål.

Samtidig viser det sig, at det i praksis er svært at arbejde systematisk med evaluering og dokumentation af læreplansarbejdet og derigennem sikre, at arbejdet med læreplanerne medvirke til at udvikle dagtilbuddenes læringsmiljøer.

Til trods for at hele ideen med læreplaner er at sikre, at børn i dagtilbud systematisk, løbende og dagligt møder en vifte af muligheder for at lære og danne erfaringer, foregår læreplansarbejdet tilsyneladende ofte således, at man i dagtilbuddet arbejder med et enkelt stående tema ad gangen gennem en række planlagte og voksenstyrede aktiviteter.

De tidsrum, hvor man arbejder med voksenstyrede aktiviteter udgør en meget lille del af børnenes ophold i dagtilbuddet, og det er derfor særligt vigtigt at være opmærksom på, at hverdagsrutiner (fx i garderoben, ved måltidet, på legepladsen etc.) også er centrale elementer i børnenes læringsmiljø.

Oplever du som leder i din institution, at...

...være udfordret på at skulle sikre evaluering som et fagligt arbejdsredskab og organisere det daglige arbejde, så medarbejderne har mulighed for, at arbejde med evaluering af den pædagogiske praksis og læreplanerne på en meningsfuld måde?

...være udfordret på at udforme og anvende læreplaner på en måde, så læreplanerne er med til at udvikle den pædagogiske praksis og gøre børnene i dagtilbuddet til medskabere af læringsmiljøet?

...arbejdet med at udforme, evaluere og dokumentere læreplaner oftest er en opgave, som de voksne "går fra" børnene for at lave?

... opgaven i højere grad opleves som en administrativ skal-opgave end som en pædagogisk udviklingsmulighed?

Hvis du kan nikke genkendende til ovenstående og har du lyst til at styrke din ledelse af læreplansarbejdet, så kan vi tilbyde undervisning, sparring og vejledning i, at arbejde med en systematisk tilgang til læreplaner som et redskab til at evaluere og udvikle praksis på flere niveauer, herunder;

  • Ledelse af lærings- og refleksionskultur
  • Involverende og undersøgende tilgang
  • Pædagogisk grundlag
  • Tematisk indhold