Konflikt-/voldsforebyggelse på arbejdspladsen

På kurset lærer du at håndtere situationer med fx borgere, elever og pårørende, der i situationer kan føle sig pressede, med risiko for at der opstår en akut konflikt

Hvis du i dit arbejde er i kontakt med borgere, brugere, elever, pårørende eller lignende, har du måske allerede oplevet, at visse situationer kan udvikle sig til akutte konflikter – måske vold.

Dette kursus gør dig i stand til at være mere bevidst om sådanne situationer, så du måske helt kan afværge dem. Udvikler situationen sig, klæder kurset dig på til at håndtere situationen.

Kurset giver dig svar på, hvorfor nogle situationer udvikler sig til konflikt og vold, hvordan du i pressede situationer kommunikerer bedst muligt, hvordan du forebygger sådanne situationer og hvilken rolle det kollegiale fællesskab spiller.

Kursets kompetencemål:

  • at styrke din analyse og indsigt i kommunikation generelt og specielt i kommunikationens dynamik i pressede situationer.
  • at styrke din bevidsthed om, hvad der skal til for at udvikle en hensigtsmæssig kommunikation i den konkrete kontekst.
  • at udvikle dine resurser til kommunikation i de pressede situationer og til at møde en konflikt åbent og konstruktivt.
  • at identificere udviklingsmulighederne i den konkrete praksis.
Kurset henvender sig til professionelle, der i deres arbejde møder borgere, brugere, elever, pårørende og lignende, og oplever situationer der kan være tilspidsede, rumme konflikt og risiko for vold.

Kontakt UCN act2learn for at høre mere om hvornår vi kan afholde dette kursus for dig og dine kollegaer – og mere information om kursets indhold og muligheder.