Narrativ sparring

Oplever I fra tid til anden at befinde jer i situationer, som giver grå hår på hovedet…..

I den narrative sparring, vil der være fokus på jer som professionelle. Der vil være fokus på de udfordringer som I kan befinde jer i.

Et gruppe sparringsforløb vil have til formål, at arbejde med at forstå udfordringen, og derfra tænke frem ad, ved at udveksle ideer og tanker i fællesskabet.

Metoden i den faglige sparring, er det narrative landskab og det betyder derfor, at der vil være kortvarige faglige in put ud fra den narrative teori. De faglige in put har til formål, at præsentere jer for begreber og teknikker fra det narrative. Endvidere vil der være fokus på, at det er jer som gruppe, der ”ejer” udfordringen og derfor vil I blive gjort aktive i fællesskabet. Der vil således ikke være en person, som er i fokus i sparringssessionen, men derimod vil hele gruppen være i fokus.

Metodisk i en gruppesparring, vil der typisk blive anvendt reflekterende team, det systemiske spørgehjul og narrativ bevidning. 

Det er ikke en forudsætning, at I som gruppe kender til narrativ teori for at deltage i gruppesparringen.

Sådan kan en første gang med narrativ sparring forløbe:

  • Introduktionsrunde mellem deltager og ekstern partner.
  • Præcisering af den udfordring, der skal arbejdes med.
  • Kort fagligt in put om, de mest centrale pointer i narrativ teori.
  • Arbejde med udvalgt teknikker fra det narrative.
  • Genbesøg i udfordringen. Hvor står vi nu, hvad vil holde op med at gøre og hvad vil vi gøre mere af?

Kontakt

Vil du vide mere så kontakt Partnerskabskonsulent Karen Marie Juhl Nielsen på telefon 72 69 17 52 eller på mail kjn@ucnact2learn.dk.