Relations- og ressourceorienteret pædagogik

Brænder du for at skabe kvalitet i dine relationer som professionel fagperson?

Børn, unges og voksnes udvikling afhænger af kvaliteten af deres relationer til betydningsfulde andre. Derfor er det vigtigt, at du som fagperson tager ansvar for at styrke dit samspil og dine relationer i det pædagogiske arbejde. Med relations og ressourceorienteret pædagogik opnår du en bedre indsigt i dine egne og andres kompetencer og handlemuligheder. Omdrejningspunktet er at møde børn, unge og voksne med empati, indsigt og respekt.

Hvad er? Relations- og ressourceorienteret pædagogik ICDP
ICDP er en forkortelse for International Child Development Program, men ICDP bruges også i arbejdet med unge, voksne og ældre. ICDP er relevant for alle fagprofessionelle, som arbejder med mennesker.

Otte samspilstemaer
Centralt i ICDP står de otte samspilstemaer. Til sammen danner de en ramme for beskrivelse, analyse og refleksion af din pædagogiske praksis med det formål, at støtte til refleksion og bevidstgørelse om samspillets kvaliteter

Den følelsesmæssige dialog

 1. Vis positive følelser – vis at du er glad for barnet/borgeren
 2. Juster dig i forhold til barnet/borgeren – og følg dets udspil og initiativ
 3. Tal med barnet/borgeren om de ting, det er optaget af og prøv at igangsætte en ”følelsesmæssig samtale”
 4. Vis anerkendelse og ros/bekræft barnet/borgerens betydning

Den meningsskabende dialog

 1. Hjælp barnet/borgeren med at fokusere dets opmærksomhed, således at I får en fælles oplevelse af ting i omgivelserne.
 2. Giv mening til barnet/borgeren oplevelser af omverden ved at beskrive jeres fælles følelser og engagement
 3. Udvid, berig og skab sammenhæng, når du oplever noget sammen med barnet/borgeren

Den guidende vejledende dialog

 1. Hjælp barnet/borgeren med at kontrollere sig selv ved at sætte grænser for det på en positiv måde. Ved at vejlede det, vise positive følelser alternativer og ved at planlægge sammen.

Et stærkt samspil til glæde for alle

Barnet/den unge/borgeren

 • Udvikler emotionel tryghed
 • Udvikler kognitive strategier af vital betydning for personlighedsdannelse
 • Udvikler selvtillid til at indgå i fællesskaber

Fagperson

 • Øget bevidsthed om egne ressourcer og betydning
 • Større selvtillid og faglig sikkerhed
 • Større arbejdsglæde

Det faglige miljø

 • Tryg atmosfære og kollegial refleksionsmiljøer
 • Anerkendende samarbejdskultur – fælles fokusering og fælles sprog
 • Udvikler og fastholder et inkluderende miljø

Forældre

 • Udvikling af fælles ressourcesyn
 • Respekt for hinandens betydning
 • Større tryghed i mødet med fagpersonen

Ønsker du at vide mere?
Om ICDP uddannelserne eller komme i dialog omkring en temadag eller et skræddersyet ICDP forløb til Jeres arbejdsplads, så er du velkommen til at kontakte:

Partnerskabskonsulent Karen Marie Juhl Nielsen, telefon 72 69 17 52, email: kjn@ucnact2learn.dk