Konflikter og trusler om vold kan virke voldsomt. Lær om hvordan I medvirker til at standse konflikter og trusler

UCN act2learn tilbyder forløb, kurser og temadage, der matcher jeres udfordringer, behov, ønsker og praksis.

Vi har gode erfaringer med at tilrettelægge skræddersyede forløb for såvel offentlige som private institutioner.

Vi tror på at de bedste løsninger skabes i samarbejde. Sammen vil vi tage udgangspunkt i de udfordringer, I står overfor.

Vi afdækker udviklings- og løsningsmuligheder, og med fælles indsigt og viden sammensætter vi et forløb, der matcher jeres behov og ønsker.

Et skræddersyet forløb starter med et besøg hos jer lokalt

Vi har erfaring med at et tæt samarbejde om et skræddersyet forløb sikrer organisatorisk forankring. Desuden giver det os mulighed for at justere undervejs, når vi i fællesskab bliver klogere på, hvad der virker. Vi starter forløbet med et opstartsmøde, hvor I fortæller om jeres udfordringer. Der er mulighed for at vi følger jer i praksis, således vi ser de udfordringer I oplever og håndterer i hverdagen. På denne måde kan vi tage udgangspunkt i , hvad der er godt ar bevare og hvilke udviklingspunkter, der kunne være.

Undervisningsforløbet

Vil tage udgangspunkt i vores samarbejde, som vil bevæge sig i spændingsfeltet imellem:

 • Neuropædagogik
 • Kommunikation
 • Selvforsvar

Indhold

 • Vold som begreb – definitioner og misforståelser
 • Tilgang til børn, unge og voksne med udadreagerende adfærd
 • Vurdering af risiko for trusler og vold
 • Kommunikation – både verbal og nonverbal i konfliktsituationer
 • Low arousel som hensigt
 • Færdighedstræning med skuespiller, som den udadreagerende partner i kommunikationen
 • Indretning af de fysiske rammer
 • Psykisk førstehjælp, defusing og debreifing i forbindelse med konfliktsitautioner
 • Fagligt og tværfagligt samarbejde om ”alenearbejde”
 • Tilrettelæggelse af arbejdsgange
 • Registrering og anmeldelse af voldsepisoder
 • Udvikling af lokal kriseplan
 • Evt. analyse af indberetning af voldsepisoder
 • En praktisk selvforsvarsdel i.f.t. frigørelse som fastholdelse. Der arbejdes med en selvforsvarsdel, der er dokumenteret anvendelig i arbejdet med udadreagerende adfærd.

Undervisningen

Vi arbejder med forskellige undervisningsformer både traditionel, undervisning, drøftelser, refleksionsseancer, film og praktiske øvelser. Nogle af øvelserne vil være med skuespiller, videooptagelser og analyse.

Efter forløbet har I

 • Redskaber til at håndtere trusler om vold og konfliktsituationer
 • Nye kompetencer til at håndtere voldsepisoder
 • Styrket samarbejde på tværs af personalegruppen

Kontakt

Er du interesseret i at høre mere om hvad vi kan tilbyde, er du meget velkommen til at kontakte

Karen Marie Juhl Nielsen
Områdekoordinator
E-mail: KJN@UCN.dk
Telefon: 72 69 17 52