Supervision

Vi tilbyder supervision på socialpædagogiske opholdssteder og botilbud

Hvor vi faciliterer dialoger omhandlende faglige udfordringer og dilemmaer. Formålet med supervisionen er, at kollegaerne kan forholde sig reflekterende og undersøgende i forhold til faglige problemstillinger. I forbindelse med supervisionen kan vi tilbyde faglige sparring til den enkelte personalegruppe.

Det faglige afsæt i supervisionen er grundlæggende socialpsykologisk, men indeholder en bred vifte af viden: relations og ressourceorienteret pædagogik, neuropædagogik, narrativ pædagogik og udviklingspsykologi.

To grundlæggende principper i supervisionen er aktivering og sensitivering. Med aktivering menes, at alle i kollegagruppen vil blive aktiveret i supervisionen og få øvelser, der skal arbejdes med i forhold til den specifikke problemstilling.

Sensitivering indebærer, at kollegagruppen bliver bevidste om deres egen betydning i forhold til at skabe forandringer hos såvel sig selv, barnet/den unge/borgeren og i kollega gruppen.

Ønsker I at komme i dialog omkring supervision på Jeres institution

Er I meget velkommen til at kontakte Partnerskabskonsulent Karen Marie Juhl Nielsen på telefon 72 69 17 52 eller på e-mail kjn@ucnact2learn.dk.