Udsathed, anbragte børn & unge og tidlig opsporing

”Efter at jeg har været på efteruddannelse omkring udsatte børn og unge, er jeg blevet bedre til at håndtere de udfordringer, der er i hverdagen, og der er mere ro i huset blandt de unge”

Det at være udsat i Danmark har fået større bevågenhed, da flere mennesker føler sig udsatte på forskellige tidspunkter i deres liv. Mange pædagoger, lærer og socialfaglige medarbejdere oplever i høj grad udsatheden i deres daglige arbejde med børn, unge og voksne, der er sårbare, marginaliserede og udstødte. Det kræver stor viden og indsigt at kunne give dem den rette omsorg. Den socialpædagogiske opgave er blandt andet at bidrage til at skabe større lighed i samfundet. Målet er at sikre en tilværelse så nær det normale som muligt for det enkelte menneske.

Anbragte børn og unge

Alle børn og unge har ret til et godt liv, også de børn og unge som er anbragt uden for hjemmet. I starten af 2016 var der 11.010 børn og unge, som var anbragt uden for hjemmet. Det svarer til næsten 1. pct af alle 0-17 årige i Danmark. De anbragte børn og unge har givet vis haft en opvækst der blandt andet har budt på brudte familierelationer, vold, overgreb, misbrug og psykisk sårbarhed. I en anbringelse i familiepleje, kost/efterskole, socialpædagogisk opholdssted eller døgninstitution, vil der være en specialiseret socialpædagogisk indsats, der er med til at skabe rammerne for en ny hverdag for de anbragte børn og unge.

Tidlig opsporing

Jo tidligere vi griber ind, desto mere effektive er vi i forhold til at sikre en positiv livsbane for udsatte børn og unge. Det indebærer, at der tidligt i et barns liv tilføres ressourcer til dets udvikling. Det centrale i den tidlige indsats er, at vi styrker udsatte forældres kompetencer i et samspil med forældrene. Samtidig er det afgørende, at vi som fagpersoner har de rette kompetencer til at kunne vide hvor og hvornår, der skal sættes ind. I denne sammenhæng er det afgørende at med et stærkt tværprofessionelt samarbejde, som understøtter den inkluderende tankegang. Et samarbejde der tænker på tværs af børne- unge og voksen området.

Ønsker du at styrke dine kompetencer i arbejdet med udsatte børn og unge?

På UCNact2learn har vi et bredt udbud af kurser – og videre uddannelses aktiviteter, hvor du kan få styrket dine kompetencer inden for området eks.

  • Akademi uddannelse i socialpædagogik
  • Diplom moduler eks. modulet Børn, unge og familier i udsatte positioner
  • Relations og ressourceorienteret pædagogik ICDP – Forældrevejledning
  • Temadage
  • Skræddersyede forløb

Kontakt

Har du spørgsmål eller ønsker at komme i dialog omkring et kompetence udviklingsforløb for dig eller for Jeres institution/afdeling, er du meget velkomment til at kontakte Partnerskabskonsulent Karen Marie Juhl Nielsen, telefon 72 69 17 52 eller mail; kjn@ucnact2learn.dk.