Erhvervsskole

Sammenhæng og praksislæring er nøgleord i vores arbejde med strategisk udvikling på erhvervsskoler. Vores tilgang er altid praksisnær og anvendelsesorienteret samtidig med, at den afspejler en høj faglighed

UCN act2learn arbejder strategisk med udvikling af konsulentydelser til erhvervsskoleområdet ud fra følgende principper:

Vi udvikler undervisningen sammen med skolerne

Vi arbejder tæt sammen med lærere, ledere og konsulenter på erhvervsskolerne om at udvikle undervisningen. Opfølgning, evalu­ering og dialog med skolerne er uundværlige metoder i forhold til at sikre kvaliteten af undervisningen.

Vi skaber sammenhæng mellem teori og praksis

For os er det en selvfølge, at teori og fagbe­greber altid kobles til de studerendes praksis.

Afprøvning af relevante værktøjer og metoder ude på skolerne er en vigtig del af alle kompetenceudviklingsforløb.

Vi fremmer organisatorisk sammenhæng

Vi tilstræber sammenhæng mellem de initiativer, der sættes i gang på alle niveauer af orga­nisationen. Fx når vi arbejder med at understøtte skolens pædagogiske udvikling og lærernes arbejde med at øge elevernes læringsudbytte. Og når lærerne afprøver nye pædagogiske og didaktiske greb i undervisningen samt deler deres viden og nye erfaringer med kollegerne.

Vi tilbyder konsulentydelser inden for en række områder, fx:

 • Erhvervspædagogik og -didaktik
 • Undervisning og læring
 • Pædagogisk videnskabsteori
 • Ungdoms- og voksenpædagogik
 • Digitalisering og it-didaktik
 • Pædagogisk brug af it
 • Praksisrelateret undervisning
 • Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde
 • Professionelle læringsfællesskaber
 • Kollegial supervision
 • Innovation og didaktik
 • Synlig læring og feedbackkommunikation
 • Klasseledelse
 • Evaluering
 • Motivation og anerkendelse
 • Videndeling
 • Elevaktiverende undervisning
 • Relations- og ressourceorienteret pædagogik
 • Dannelse og etik
 • Organisatorisk læring
 • Pædagogisk ledelse
 • Systemisk ledelse
 • Kommunikation
 • Servicedesign

 

Kontakt

Jette Andreasen
Specialkonsulent

72 69 17 35
jean@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation