ICDP/neuropædagogik Bislev Skole & Børnehave Skoleforvaltningen

Kurset henvender sig til pædagogiske medarbejder i børnehave og skole (indskoling og mellemtrin)

ICDP Uddannelse i relations- og ressourceorienteret pædagogik

Mål:

 • At give deltagerne en fælles teoretisk ramme til forståelse af det relations- og ressource-orienterede pædagogiske arbejde
 • At give deltagerne en udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og ana-lyse af samspil.
 • At give deltagerne udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold til deres samspil med børn, unge, forældre og kolleger.

indhold

 • Interaktionsorienterede teorier fra primært psykologien, men også sociologien og filosofi-en, som dokumenterer, at relationen er grundstenen i udvikling.
 • Teori og praksiserfaring med iagttagelse, beskrivelse og analyse og samspil. 
 • Gennem iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil med andre, at udvikle en bevidsthed og sensitivitet i forhold til egen relationskompetence

 

Neuropædagogik

Mål:

 • Kompetencer i at omsætte neuropædagogikken til konkrete arbejdsmetoder i dit pædagogiske virke
 • Forståelse for neuropædagogiske perspektiver i forhold til sanseintegration
 • Viden til at vurdere pædagogiske og specialpædagogiske tiltag i forhold til neuropædagogiske og neuropsykologiske perspektiver
 • Viden om diagnosers betydning for læring, herunder vurdering af medicinerings indflydelse

Indhold

 • Hjernens og nervesystemets funktion
 • Sanseintegration
 • Diagnoser som f.eks. ADHD, autisme, psykisk udviklingshæmning etc.
 • Medicin og betydningen for hjernens funktion
 • Lærings-og implementeringsprocesser i et neuropædagogiske perspektiv
 • Dokumentation og evaluering af det neuropædagogiske arbejde

Opsummering

Pris
kr. 0,00 momsfri

Undervisere fra Neuropædagogisk kompetencecenter

Sted
Bislev Skole & Børnehave Skoleforvaltningen
Halkærvej 42
9240 Nibe

Omfang
Forløbet består af 40 lektioner fordelt over 5 dage.

Kontakt

Kirsten Larsen
Studiesekretær og vejleder

72 69 62 17
kal@ucn.dk

Neuropædagogisk Kompetencecenter