Skole

Vores kompetenceudviklingsforløb afspejler høj faglighed, med afsæt i viden og forskning. Vores forløb er samtidig praksisnære og anvendelsesorienteret. Teori og praksis går hånd i hånd

UCN act2learn arbejder strategisk med at udvikle vores konsulentydelser til alle medarbejdere, vejledere, konsulenter og ledere, der arbejder i relation til skoleområdet.

Vi har derfor et kontinuerligt fokus på at indhente viden, blandt andet gennem forskning, der understøtter din og dine kollegaers læring bedst muligt.

Vi tilbyder konsulentydelser af højeste kvalitet. Vi er opdateret på nyeste viden og forskning, både dansk og international, samt den politiske dagsorden, så vi er på forkant og dagsordensættende inden for skoleområdet – lige fra indskoling, mellemtrin, udskoling og SFO, til efterskoleområdet.

Kompetenceudvikling på skoleområdet

I kataloget her kan du hente inspiration til pædagogisk efter- og videreuddannelse målrettet lærere og pædagoger på skoleområdet:

Vi tilbyder konsulentydelser inden for områderne:

 • Børn- og unges læreprocesser
 • Undervisningsfag
 • Fagdidaktik
 • Inklusion og eksklusion
 • Elevers perspektiver
 • Pædagoger i skolen
 • Trivsel
 • Sundhed
 • Bevægelse i undervisningen
 • Digitale læreprocesser
 • Relations- og ressourceorienteret pædagogik
 • Dannelse
 • Samarbejdsbaseret konfliktløsning
 • Mobning, uro og klasseledelse
 • Neuropædagogik i undervisningssammenhænge og ledelse
 • Skoleledelse
 • Sammenhæng i ledelseskæderne
 • Fællesskabende didaktik
 • Motivation
 • Specialpædagogiske metoder
 • Kooperative og kolaborative læreprocesser
 • Forældresamarbejde
 • Datainformeret læring
 • Organisatorisk lærings og evaluering
 • Servicedesign

Kontakt

Chalotte Møller Larsen
Partnerskabskonsulent

72 69 17 43
cal@UCNact2learn.dk

Salg og Udvikling