Skræddersyet uddannelse til visitatorer

Uddannelse med fokus på den gode sagsbehandling inden for gældende juridiske, politiske og organisatoriske rammer. Forløbet tager udgangspunkt i visitation og din rolle som myndighedsperson

Hvad får du ud af forløbet?

Uddannelsesforløbet klæder dig på til at finde de gode svar på borgerens ønsker og behov med udgangspunkt i de lovgivningsmæssige rammer.

Forløbet giver dig kompetencer til at kunne bevilge borgeren den rette hjælp på baggrund af en kompetent fortolkning af de gældende regler og retningslinjer på området.

Forløbet styrker din integritet og gennemslagskraft og din evne til at kommunikere og formidle på tværs af institutionelle, organisatoriske og faglige grænser.

I forløbet lægger vi stor vægt på, at du hele tiden bliver udfordret til at sætte din egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis.

Undervisningen er derfor tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, gruppebaserede diskussioner og øvelser samt individuelle refleksioner.

Vil du hjemkøbe forløbet?

Det er muligt at afholde forløbet i egne rammer. Et hjemkøbt forløb kan justeres i både omfang og indhold, sådan at det tilpasses organisationens behov.

Moduler0 moduler
Der er ingen aktive moduler i øjeblikket.

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik