Kommunikation - skræddersyet for visitatorer

Dette modul stiller skarpt på kommunikationen i din myndighedsrolle som visitator

På modulet vil vi bl.a. arbejde med, hvilke dynamikker der er i spil, når vi kommunikerer med hinanden, og hvilke redskaber du kan bruge, når du skal kommunikere om komplekse problemstillinger til borgeren, pårørende eller i tværsektorielle sammenhænge.

I løbet af modulet beskæftiger du dig med følgende emner:

 • Kommunikation i et systemisk perspektiv
 • Mentalisering og psykodynamisk forståelse af kommunikativ adfærd
 • Kommunikation i den asymmetriske (magt)relation
 • Håndtering af både at være myndighedsperson og empatisk lyttende fagperson
 • Den motiverende og coachende samtale
 • Den svære og konfliktfyldte samtale
 • Kommunikationen og koordinering ind i det tværfaglige samarbejde, når der skal skabes helhedsorienterede indsatser og løsninger for borgeren
 • Mødeledelse og facilitering
 • Skriftlig dokumentation – hvad skriver vi?
 • Den gode skriftlige afgørelse
 • Online mødeafholdelse – muligheder og udfordringer

Undervisningen på dette modul tager udgangspunkt i træning af kommunikative færdigheder ud fra dine egne erfaringer fra praksis. Du får her mulighed for feedback på videooptagelser fra din egen praksis som en del af din undervisning. 

Portfolio bliver anvendt som lærings- og eksamensform på dette modul.

Hos UCN act2learn arbejder og forsker vi i tæt samarbejde med praksis, og du vil derfor blive undervist med udgangspunkt i den nyeste forskning og viden. I løbet af undervisningsforløbet møder du undervisere med stor ekspertise inden for forløbets kerneområder.

Sådan afholdes modulet

Modulet udbydes på deltid i efteråret 2021. Det strækker sig over 11 uger, hvilket svarer til en arbejdsbelastning på 2 dage pr. uge. Der er 7 undervisningsdage og eksamen.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

 

Opsummering

Pris
kr. 10.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange + vejledning + eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt professionsbacheloruddannelse - eller - relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse - eller - videregående voksenuddannelse (VVU) taget som regulært forløb.

Start
17.09.2021

Slut
03.12.2021

Tilmeldingsfrist
20.08.2021

Tidspunkt
17.9 + 24.9 + 1.10 + 8.10 + 15.10 + 5.11 + 12.11
Eksamen i uge 48

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik