Øget vækst gennem cirkulære forretningsforbindelser

3-årigt projekt er en ny mulighed for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) med grønne ambitioner

Ved at deltage i dette projekt kan du fremtidssikre din virksomhed ved at udnytte ressourcer, energi og materialer mere effektivt og gøre dit produkt grønnere. Det kommer dine kunder til at efterspørge i fremtiden. Og det er sund fornuft, fordi en mere cirkulær og ressourcebevidst tilgang meget ofte sparer virksomheden penge.

Projektet henvender sig til virksomheder inden for en bred vifte af erhverv. Det kan være inden for byggeri og anlæg, elektronik, landbrug og fødevarer, industri mv. Virksomhederne har mulighed for at få støtte til blandt andet konsulentbistand, der skal hjælpe dem til at udvikle en cirkulær forretningsmodel.

CØ SMV, som projektet forkortes, er finansieret af EU’s strukturfond og er ledet af Lifestyle & Design Cluster sammen med UCN act2learn og en række andre samarbejdspartnere.

Målrettede forløb

Projektet varer fra 2018 – 2021 og består af fire runder. Et forløb varer sammenlagt syv måneder og koster kun jeres tid. I forpligter jer til aktivt at deltage i projektets aktiviteter og netværk. Til gengæld får I:

  • Screening af virksomhedens modenhed og potentiale til at arbejde med forbedret ressourceanvendelse og cirkulær økonomi
  • Med afsæt i virksomhedens profil og ressourcer udarbejdes en individuel cirkulær forretningsmodel i samarbejde med en personlig tilknyttet rådgiver
  • Mulighed for støtte til implementering af virksomhedens cirkulære forretningsmodel
  • Sparring, netværk og samarbejde med de andre deltagende virksomheder og rådgivere
  • Opdateret viden inden for forbedret udnyttelse af ressourcer, udvikling og markedsføring af grønne produkter mm. på årlige konferencer

To muligheder for tilskud

1 - Udvikling af en cirkulær forretningsmodel

(plads til 16-20 virksomheder pr. forløb)

Her kan din virksomhed få støtte til udvikling af en cirkulær forretningsmodel med afsæt i det behov I har angivet og set ift. det potentiale I har. I kan få op til 100.000 kr. til en ekstern rådgiver eller rådgiverteam, som kan hjælpe jer i udviklingen mod en grønnere og mere ressourceeffektiv virksomhed.

2 - Implementering af cirkulære forretningsmodeller

(plads til 5-10 virksomheder pr. forløb)

Virksomheden kan få støtte til implementeringen af (dele) en udviklet cirkulær forretningsplan, bl.a. gennem indkøb af maskiner og udstyr samt indkøb af licenser, know-how og patenter.

De investeringssummer, som vi forventer at kunne støtte, vil ligge mellem 100.000 kr. og 500.000 kr.

Tilskuddet vil være 20-30 %, hvis din virksomhed ligger i Region Sjælland, og 10-20 %, hvis din virksomhed ligger i det øvrige Danmark. Støttesatsen varierer alt efter din virksomheds størrelse.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om projektet hos Lifestyle & Design Cluster

Er du ekspert i cirkulær økonomi?

Projektet har tilknyttet en lang række konsulenter, som kan rådgive virksomhederne inden for cirkulære forretningsmodeller. Men der er stadig plads til flere – og ønsker du at indgå i konsulentteamet kan du kontakte os for at høre mere om mulighederne.
 

Logoer fra eksterne samarbejdspartnere

 

Kontakt

Medina Fejzic
Udviklingskonsulent, Energioptimering.

72 69 17 15
mdb@UCNact2learn.dk

Erhverv

Simon Brøndum Jensen
Salg og forretningsudvikler, Business

72 69 17 04
sbj@UCNact2learn.dk

Erhverv