Værdiskabelse via Videreuddannelse

UCN act2learn tilbyder 50 medarbejdere, fra små og mellemstore nordjyske virksomheder opkvalificering, igennem en akademiuddannelse uden egenbetaling.

Værdiskabelse via Videreuddannelse er igangsat af UCN act2learn i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Metal, BYGINORD og en række erhvervskontorer. Projektet er finansieret af Den Europæiske Socialfond, på baggrund af en række Fremkom-analyser, der giver et billede af, hvad virksomhederne kommer til at mangle af kompetencer de næste 5 år.

Rapporterne viser, at virksomhedernes muligheder for at klare sig i den globale konkurrence i stigende omfang er afhængig af deres evne til dels at omsætte viden til nye løsninger og produkter, dels til at leve op til de stigende krav til kvalitet, miljø og sikkerhed, og ikke mindst deres evne til at øge produktionen.

Rapporterne beskriver også, at medarbejderne skal kunne håndtere både indførelse af ny teknologi, nye arbejdsprocesser og nye organisationsformer. Medarbejderne skal således i højere grad kunne overskue virksomhedens samlede produktionsprocesser samt egne specifikke arbejdsprocesser frem for blot at udfylde en fast afgrænset arbejdsfunktion. De skal endvidere i højere grad kunne reflektere over og træffe selvstændige valg i konkrete arbejdssituationer herunder sikre, at de producerede produkter og løsninger lever op til bestemte kvalitets-, miljø- og sikkerhedskrav.

Udbytte for virksomheden

Jeres virksomhed har med dette projekt mulighed for at få opkvalificeret jeres medarbejdere, så de kan møde disse stigende krav. Og dette uden at skulle betale deltagerafgifter for jeres medarbejdere, der deltager på akademiuddannelserne. I skal dog undvære jeres medarbejdere de dage, der er undervisning.

Som en del af projektet understøtter UCN act2learn implementeringen af jeres medarbejderes nyerhvervede kompetencer. Der vil indledningsvis laves en screening af mulighederne for den effekt jeres medarbejderes kompetenceløft kan give jeres virksomhed. Der vil løbende blive udarbejdet vurderinger af effekten og der vil efterfølgende udarbejdes en effektanalyse af jeres medarbejderes kompetenceløft. Hver virksomhed får således klarlagt værdi og den forventede effekt hvert halve år. Dette betyder, at jeres medarbejderes kompetenceløft bliver meget praksisnært og direkte målbart for både jeres medarbejderne og jeres virksomhed. Analysen vil også vise, hvad det er, som virker i forløbet, og derfor vil I som virksomhed kunne målrette nye kompetenceudviklingsforløb efterfølgende ud fra dette perspektiv.

Udbytte for dig som medarbejder

Det er sigtet, at det kompetenceløft, du som medarbejder får, skal have effekt direkte på din virksomheds kerneopgave, hvilket der måles på igennem hele projektet. Det kan blandt andet betyde, at opgaverne løses bedre, der sker mindre fejl, du som medarbejder arbejder mere selvstændig eller at du bevarer eller øger dine muligheder for andre spændende opgaver og udfordringer på din arbejdsplads.

Du starter med at få lavet en realkompetencevurdering. På den måde kan vi hjælpe dig med at planlægge studiet og lære studieteknik, så du kommer godt igennem studiet, uanset hvor meget uddannelse, du har bag dig. UCN act2learn laver en individuel uddannelsesplan for dig som deltager i samarbejde med dig og afklarer, hvordan du kan opnå uddannelsens læringsmål bedst.

Uddannelserne som er inkluderet i dette projekt er:

Fælles for alle 6 uddannelser er, at de i høj grad vil inddrage din virksomheds cases og opgaver i undervisningen. Det betyder, at de opgaver og den undervisning du får kan bruges direkte ind i dit arbejde i virksomheden løbende. Det er afgørende for, at din virksomheder oplever en effekt på virksomhedens kerneopgaver.

Medfinansiering

Er du omfattet af en overenskomst, kan du søge økonomisk tilskud til kursusafgift, materialer, transport og tab af løn i flere kompetenceudviklingsfonde.

Hvis du er usikker på, om du er berettiget til støtte, og hvor meget tilskud du kan få, kan du spørge din fagforening eller brancheforening. Find information om hvilke fagforeninger og arbejdsgiverforeninger, der indgår i samarbejdet om www.bygovenpaa.dk under ‘Om os’.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om Værdiskabelse via Videreuddannelse så kontakt projektleder Cecilie Kobbelgaard på telefon 72 69 16 96 eller på e-mail til ceko@ucnact2learn.dk.

 

EU logo Den Europæiske Socialfond