ECTS-point

ECTS er en forkortelse for European Credit Transfer and Accumulation System

Navnet dækker over et internationalt pointsystem, som angiver den arbejdsbelastning, som et uddannelsesforløb er normeret til. Systemet er udviklet i EU og udtrykker en fælles europæisk standard.

Hvordan fungerer ECTS?  

Samtlige videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark skal anvende ECTS-pointsystem. ECTS-point angiver den gennemsnitlige arbejdsbyrde og ikke uddannelsesforløbets sværhedsgrad. De ECTS-point en uddannelse omfatter, angiver således den tid du kan forvente at skulle bruge til undervisning, forberedelse, eksamen og øvrige aktiviteter, som er nødvendige for at kunne gennemføre uddannelsen.

60 ECTS-point svarer til den gennemsnitlige studerendes fuldtidsarbejde for et studieår, 30 ECTS-point svarer til arbejdsbelastningen for et semester og 1 ECTS-point svarer til en gennemsnitlig studieindsats på omtrent 27-28 timer. Hvert fag eller kursus tildeles et antal point, som angiver den pågældende arbejdsindsats. Den studerende tildeles først ECTS-point, når kurset er bestået efter dertilhørende bedømmelsesformer.

Merit

ECTS-systemet er ikke et automatisk meritoverførelsessystem, men det kan lette dine muligheder for at få godkendt en uddannelsesaktivitet ved en anden institution i Danmark eller udlandet, da måleenheden er international.

Læs mere om ECTS-point.

Kontakt

Pia Lindkvist
Kvalitet- og uddannelseskoordinator.

72 69 16 67
pili@UCNact2learn.dk

Erhverv

Karen Marie Juhl Nielsen
Områdekoordinator

72 69 17 52
kjn@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Christina Dellgren Knudsen
Specialkonsulent

72 69 18 13
cdk@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring

Birgitte Nørgaard Jensen
Studievejleder / Uddannelseskonsulent

72 69 17 39
bin@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation

Hanne Lendal
Områdeleder

72 69 16 80
hle@UCNact2learn.dk

Erhverv