ECTS-point

ECTS er en forkortelse for European Credit Transfer and Accumulation System

Navnet dækker over et internationalt pointsystem, som angiver den arbejdsbelastning, som et uddannelsesforløb er normeret til. Systemet er udviklet i EU og udtrykker en fælles europæisk standard.

Hvordan fungerer ECTS?  

Samtlige videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark skal anvende ECTS-pointsystem. ECTS-point angiver den gennemsnitlige arbejdsbyrde og ikke uddannelsesforløbets sværhedsgrad. De ECTS-point en uddannelse omfatter, angiver således den tid du kan forvente at skulle bruge til undervisning, forberedelse, eksamen og øvrige aktiviteter, som er nødvendige for at kunne gennemføre uddannelsen.

60 ECTS-point svarer til den gennemsnitlige studerendes fuldtidsarbejde for et studieår, 30 ECTS-point svarer til arbejdsbelastningen for et semester og 1 ECTS-point svarer til en gennemsnitlig studieindsats på omtrent 27-28 timer. Hvert fag eller kursus tildeles et antal point, som angiver den pågældende arbejdsindsats. Den studerende tildeles først ECTS-point, når kurset er bestået efter dertilhørende bedømmelsesformer.

Merit

ECTS-systemet er ikke et automatisk meritoverførelsessystem, men det kan lette dine muligheder for at få godkendt en uddannelsesaktivitet ved en anden institution i Danmark eller udlandet, da måleenheden er international.

Læs mere om ECTS-point.

Studievejledning - UCN act2learn

Jette Andreasen
Studievejleder

72 69 17 35
jean@UCNact2learn.dk

Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Diplomuddannelsen i Ledelse

Tina Bülow Pedersen
Studievejleder

72 69 17 22
tbp@UCNact2learn.dk

Den pædagogiske diplomuddannelse

Christina Dellgren Knudsen
Studievejleder

72 69 18 13
cdk@UCNact2learn.dk

Akademiuddannelsen som Friluftsvejleder

Den pædagogiske diplomuddannelse

Birgitte Nørgaard Jensen
Studievejleder

72 69 17 39
bin@UCNact2learn.dk

Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration

Generel studievejledning om efteruddannelse inden for den offentlige sektor

Karen Marie Juhl Nielsen
Studievejleder

72 69 17 52
kjn@UCNact2learn.dk

Akademiuddannelserne i Sundhedspraksis - Socialpædagogik

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Den sociale diplomuddannelse

Generel studievejledning inden for det sociale og sundhedsfaglige område

Pia Lindkvist
Studievejleder

72 69 16 67
pili@UCNact2learn.dk

Akademiuddannelserne i Ledelse - Kommunikation og formidling - HR - Retail - Salg og markedsføring - Finansiel rådgivning - Økonomi og ressourcestyring - Byggeteknologi - VVS-installation - EL-installation - Energiteknologi - Automation og drift - Innovation, produkt og produktion - Informationsteknologi - International transport og logistik

Den merkantile diplomuddannelse

Diplomuddannelserne i Webudvikling og Softwareudvikling

Generel studievejledning inden for ledelse og det merkantile område

Studievejledning - CFU

CFU Kurser i Hjørring
Hjørring

Tlf.: 72 69 20 00
cfukursus@ucn.dk
CFU Kurser i Aalborg
Aalborg

Tlf.: 72 69 20 00
cfukursus@ucn.dk