Er du faglært eller ufaglært? Så har du lige nu en unik mulighed for at få gratis efter- og videreuddannelse

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi- og diplomniveau.  Du kan søge alle fire år. Det betyder, at du kan få op til 40.000 kr. til din videreuddannelse.

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Bemærk at fristen for ansøgning om refusion til deltagerbetaling er ændret. For hold med opstart d. 1. august 2019 og efter, er fristen for ansøgning om refusion til deltagerbetaling fra Omstillingsfonden ved kursusstart og ikke en måned efter kursusafslutning. I tilfælde hvor tilmelding ligger efter kursus-start, er fristen for ansøgning tilmeldingsdatoen. Institutionerne bedes gøre kursisterne opmærksomme på denne ændring.

For at være berettiget til midlerne skal du

  • være ufaglært eller faglært, hvilket vil sige, at du har en gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse som din højeste uddannelse. 
  • være i job (både privat og offentligt ansatte kan få del i midlerne)

Selvstændige kan ikke modtage midler via Omstillingsfonden.

Hvis du tidligere har gennemført enkelte akademi- eller diplommoduler, er du stadig berettiget til at søge om midler via Omstillingsfonden. Du må dog ikke have gennemført en hel uddannelse.
 Brug midlerne til et diplom- eller akademimodul

Midlerne fra Omstillingsfonden kan søges til alle godkendte akademi- og diplomuddannelser.

Her kan du se vores udbud af

Hvordan foregår betaling?

Hvis deltagerbetalingen på et modul er under 10.000 kr. betyder det, at det er helt gratis for dig at deltage.  

Der er dog forskel på, hvad de enkelte moduler koster. Overstiger modulets deltagerbetaling de 10.000 kr., bliver du kun faktureret for det resterende beløb. 

Hvordan får jeg del i fondsmidlerne?

Det er nemt for dig at få del i fondsmidlerne. Du skal blot tilmelde dig modulet hos os. Så sørger vi for det videre arbejde.

Når du tilmelder dig et modul, skal du skrive i kommentarfeltet, at du søger Omstillingsfonden.

Når du har tilmeldt dig, skal du udfylde og underskrive denne tro- og loveerklæring (PDF). I erklæringen skal du bekræfte, at du er faglært eller ufaglært, i job og at du ikke er selvstændig.

Vi anbefaler, at du sender via sikker post i e-boks. Her finder du en guide til at sende via e-boks (PDF).

Alternativt kan du sende den udskrevne erklæring i en mail til ucnact2learn@ucn.dk. 

Når vi har modtaget og behandlet tro- og loverklæringen, sender vi dig hurtigt muligt en bekræftelse på, at du er tildelt fondsmidler.

Læs mere om omstillingsfonden hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Studievejledning

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 83
maas@UCNact2learn.dk

Energi, byggeri, el og VVS

IT, kommunikation og salg

Ledelse og projektledelse

Produktion og automation

Transport og logistik

Undervisning og læring

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@UCNact2learn.dk

Dagtilbud

Forvaltning og administration

Evaluering og metode

Kommunikation og salg

Ledelse og projektledelse

Neuropædagogik

Social- og specialområdet

Sundhed og velfærd

Undervisning og læring

Økonomi og finans