Til og med 2022 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til efteruddannelse

Pengene kommer fra Omstillingsfonden.

Pengene uddeles efter ”først til mølle” princippet, og kan søges til at dække deltagerbetalingen på op til 10.000 kr. på akademi- og diplommoduler. Hvis du har udgifter, som overstiger 10.000 kr. pr. kalenderår, kan du muligvis søge om støtte til din resterende deltagerbetaling, bøger, materialer og/eller transport i din kompetencefond.

Du kan søge fra Omstillingsfonden, hvis…

Du er faglært eller ufaglært. hvilket vil sige, at din højeste uddannelse er en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (fx tømrer, kok eller sosu-assistent).

Omvendt betyder det også, at du IKKE kan søge om tilskud fra omstillingsfonden, hvis du har gennemført en videregående uddannelse (dvs. en erhvervsakademiuddannelse, akademiuddannelse, professionsbacheloruddannelse, diplomuddannelse (herunder HD 2. del), bacheloruddannelse eller anden uddannelse på tilsvarende eller højere niveau).

Desuden skal du være i job, og du må ikke være selvstændig. Alle som er ansat i en offentlig eller en privat virksomhed kan ansøge.

Tilskuddet gives til dig personligt. Det vil sige, at det er dig – og ikke din virksomhed, der skal stå som betaler af uddannelsen.

Hvis du IKKE opfylder kravene for at ansøge Omstillingsfonden, er der andre muligheder for at søge tilskud, bl.a. har kompetencefondene forskellige tilskudsordninger.

Sådan ansøger du og får tilskud fra Omstillingsfonden…

  1. Når du tilmelder dig et modul, skal du skrive i kommentarfeltet, at du søger Omstillingsfonden.
  2. VIGTIGT! Når du har tilmeldt dig, skal du udfylde vores digitale tro- og love-erklæring, hvori du bekræfter, at du er faglært eller ufaglært, i job og at du ikke er selvstændig. Følg linket her til tro- og love-erklæringen.
    Hvis du har brug for vejledning i udfyldelse af tro- og love-erklæringen, finder du en trinvis guide her.

Når vi har modtaget og behandlet tro- og love erklæringen, sender vi dig hurtigt muligt en bekræftelse på, at du er tildelt fondsmidler. Du kan søge om midler fra Omstillingsfonden så snart det er muligt at tilmelde sig det ønskede kursus. Dog kan tildelingen af tilskud tidligst ske 4 måneder før kursusstart, såfremt der fortsat er midler i fonden.

Tilskuddet gives til dig personligt. Det vil sige, at det er dig – og ikke din virksomhed, der skal stå som betaler af uddannelsen.

Læs mere om omstillingsfonden hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Hvilke uddannelser kan jeg søge til?

Midlerne fra Omstillingsfonden kan søges til alle godkendte akademi- og diplomuddannelser.
Her kan du se vores udbud af:

Hvordan foregår betaling?

Hvis deltagerbetalingen på et modul er under 10.000 kr. og du får et tilskud fra omstillingsfonden,  betyder det at det er gratis for dig at deltage.

Der er dog forskel på, hvad de enkelte moduler koster. Overstiger modulets deltagerbetaling de 10.000 kr. bliver du kun faktureret for det resterende beløb.


Studievejledning

Maria Juhl Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 83
maas@UCNact2learn.dk

Energi, byggeri, el og VVS

IT, kommunikation og salg

Ledelse og projektledelse

Produktion og automation

Transport og logistik

Undervisning og læring

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@UCNact2learn.dk

Dagtilbud

Forvaltning og administration

Evaluering og metode

Kommunikation og salg

Ledelse og projektledelse

Neuropædagogik

Social- og specialområdet

Sundhed og velfærd

Undervisning og læring

Økonomi og finans