Studievejledning

Find information om alt fra uddannelsestyper, adgangskrav og betaling - eller book en samtale med en studievejleder og få personlig sparring

Få 10.000 kr. om året til videreuddannelse

Er du faglært eller ufaglært? Så har du lige nu en unik mulighed for at få gratis efter- og videreuddannelse.

Se dine muligheder

 

Hvad er du i tvivl om?

Hvis du er usikker på uddannelsestyperne, økonomisk støtte eller særlige adgangskrav, kan du finde information her.

Diplomuddannelser

Hvad er en diplomuddannelse?

Med en diplomuddannelse kan du få den nyeste viden på dit fagområde, som du kan bruge i dit nuværende eller fremtidige arbejdsliv.

En diplomuddannelse er en efteruddannelse på bachelorniveau, som du kan skræddersy til dine personlige ønsker for kompetenceudvikling eller til de kompetencekrav, din arbejdsplads stiller.

Læs mere om diplomuddannelser.

Overgangsordninger for diplomuddannelser

Mangler du point i forbindelse med overgangsordningen kan du tilmelde dig et af disse særlige forløb og få dine manglende point den vej igennem. Forløbene er gældende for alle diplomuddannelser.

Læs mere om overgangsordninger for diplomuddannelser.

Fleksible forløb for videregående uddannelser

Med en fleksibel uddannelse kan du designe lige nøjagtig den diplomuddannelse, du ønsker, ved at kombinere moduler fra forskellige uddannelser og evt. forskellige uddannelsessteder.

Læs mere om fleksible forløb for videregående uddannelser for voksne.

Uddannelserne i tal

Tal om uddannelserne gør det enkelt og overskueligt for dig, at sammenligne vores kvalitet med andre uddannelsesinstitutioner.

Læs om uddannelserne i tal.

Akademiuddannelser

Hvad er en akademiuddannelse?

Vores akademiuddannelser er fleksible efter- og videreuddannelser, hvor du kan bygge ovenpå dine færdigheder.

En akademiuddannelse er en kort kompetencegivende videreuddannelse. Den giver dig konkrete kompetencer, du kan anvende i dit daglige arbejde og som formelt giver dig ret til at varetage specifikke arbejdsfunktioner.

Fleksible forløb for videregående uddannelser

Med en fleksibel uddannelse kan du designe lige nøjagtig den akadeemiuddannelse, du ønsker, ved at kombinere moduler fra forskellige uddannelser og evt. forskellige uddannelsessteder.

Læs mere om fleksible forløb for videregående uddannelser for voksne.

Uddannelserne i tal

Tal om uddannelserne gør det enkelt og overskueligt for dig, at sammenligne vores kvalitet med andre uddannelsesinstitutioner.

Læs om uddannelserne i tal.

CFU-kurser

Hos CFU lægger vi stor vægt på praksisnærhed i alle de kurser, vi tilbyder. Vi ønsker at skabe værdi for vores kursister, og det er derfor alpha og omega, at de processer og metoder, vi formidler, kan overføres til den pædagogiske hverdag på skolerne.

Om tilmelding

På CFU's kurser er der tilmeldingsfrist med mindre andet er anført, dog modtages tilmeldinger stadig til kurser, hvor der er ledige pladser.

Tilmelding til kurserne er økonomisk bindende. Skulle du blive forhindret i at deltage, er du velkommen til at sende en kollega.

Om optagelse

Besked om optagelse på kursus udsendes i god tid inden kurset afholdes. Hvis kurset aflyses, eller du får afslag, udsendes dette umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb.

Alle beskeder udsendes pr. e-mail.

Adgangskrav og realkompetencevurdering

Adgangskrav til diplomuddannelser

 • En kort eller mellemlang videregående uddannelse
 • Mindst to års relevant erhvervserfaring

Adgangskrav til akademiuddannelser

 • En relevant erhvervsmæssig uddannelse eller en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • Mindst to års erhvervserfaring

Opfylder du ikke adgangskravene?

Ved UCN act2learn kan du søge om realkompetencevurdering. Det betyder, at du også kan få anerkendt kompetencer, som du har fået udenfor det etablerede uddannelsessystem - både fra arbejdslivet og fra fritidslivet.

Det kan f.eks. være erhvervserfaring, organisatorisk arbejde, foreningsarbejde, højskoleophold, udviklingsprojekter og tillidshverv.

Læs mere om hvordan du søger en realkompetencevurdering.

Merit og ECTS

Merit

Har du bestået uddannelseselementer fra en videregående uddannelse, og er du i gang med en diplom- eller akademiuddannelse ved UCN? Så er merit måske noget for dig.

Du kan søge om merit for et eller flere moduler på diplom- og akademiuddannelser eller for en hel diplom- eller akademiuddannelse. Hvis du får merit betyder det, at du ikke skal deltage i undervisningen og den dertilhørende prøve.

Læs om hvordan du søger merit.

ECTS-systemet

ECTS-systemet er ikke et automatisk meritoverførelsessystem, men det kan lette dine muligheder for at få godkendt en uddannelsesaktivitet ved en anden institution i Danmark eller udlandet, da måleenheden er international.

Læs om ECTS-systemet.

Overgangsordninger for diplomuddannelser

Mangler du point i forbindelse med overgangsordningen, kan du tilmelde dig et særligt forløb og få dine manglende point den vej igennem. Forløbene er gældende for alle diplomuddannelser.

Læs mere om overgangsordninger for diplomuddannelser.

Betaling og økonomisk støtte

Fondsmidler til ufaglærte og faglærte

Frem til 2021 er det som ufaglært eller faglært muligt at få dækket udgifter til videreuddannelsen i form af akademi- eller diplommoduler på op til 10.000 kr. pr. kalenderår.

De eneste krav herudover er, at du skal være i job, og at du skal være registreret som privat betaler, da virksomheder ikke kan få tilskud fra omstillingsfonden.

Læs mere om fondsmidler til ufaglærte og faglærte.

Statens Voksensuddannelsesstøtte

SVU er en økonomisk støtte til voksne, som ønsker at videreuddanne sig. Der gælder nogle særlige betingelser for hvem der kan få SVU, afhængigt af hvilken form for videregående uddannelse der søges til.

Ansøgningen om SVU kan tidligst indsendes 13 uger før uddannelsen påbegynder, og senest 4 uger før uddannelsesstart. Da SVU ikke kan bevilges med tilbagevirkende kraft, anbefales det at ansøge hurtigst muligt.

Læs mere om Statens Voksenuddannelsessøtte på SVU.dk.

Åben uddannelse

Efter- og videreuddannelse, der er tilrettelagt som åben uddannelse, byder på en lang række muligheder for kompetenceudvikling.

Åben uddannelse differentierer sig fra almen uddannelse ved, at de kan vare fra en enkelt dag og op til flere år. Indholdet varierer deslige, idet der tages udgangspunkt i deltagerens eksisterende jobfunktion og erhvervserfaring.

Læs mere om lov om åben uddannelse.

Vejledning til at åbne og læse krypteret mail fra act2learn

For at sikre dine personfølsomme oplysninger, vælger vi i nogle tilfælde at svare via en krypteret mail. Her kan du se,  hvordan du åbner og læser en krypteret mail fra UCN act2learn.

Kontakt en studievejleder

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har behov for sparring. Vi tilbyder personlig studievejledning til dig, der går med tanker om videreuddannelse og nye udfordringer.

Vi kan blandt andet vejlede dig om:

 • Dine ønsker og muligheder
 • Hvordan du kan sammensætte den uddannelse, som passer til dine forventninger og ambitioner
 • Dine beskæftigelses- og karrieremuligheder
 • Økonomi og støtte
 • Optagelse
 • Adgangskrav og realkompetencevurdering
 • Undervisningsformer, prøver studiekrav mm. 

Vejledning ved UCN act2learn

For nærmere aftale om personlig vejledning på telefon 72 69 90 00. Du kan også maile direkte til os, hvis du har konkrete spørgsmål til dine muligheder.

Vi har fleksible vejledningstider, så vi kan træffe aftale om vejledning på et tidspunkt, der passer dig.

Vejledning ved CFU

Der kan være flere årsager til at kontakte CFU, hvad enten det er praktiske spørgsmål eller kursusrelateret. Find kontaktoplysninger på Center for undervisningsmidler ved UCN.

Studievejledning - UCN act2learn

Jette Andreasen
Studievejleder

72 69 17 35
jean@UCNact2learn.dk

Diplomuddannelserne i Erhvervspædagogik og Ledelse

Tina Bülow Pedersen
Studievejleder

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Diplomuddannelserne i Pædagogik og Erhvervspædagogik

Christina Dellgren Knudsen
Studievejleder

72 69 18 13
cdk@UCNact2learn.dk

Akademiuddannelsen som Friluftsvejleder

Den pædagogiske diplomuddannelse

Birgitte Nørgaard Jensen
Studievejleder

72 69 17 39
bin@UCNact2learn.dk

Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration

Generel studievejledning om efteruddannelse inden for den offentlige sektor

Karen Marie Juhl Nielsen
Studievejleder

72 69 17 52
kjn@UCNact2learn.dk

Akademiuddannelserne i Sundhedspraksis - Velfærdsteknologi i praksis - Socialpædagogik

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse

generel studievejledning inden for det sociale og sundhedsfaglige område

Pia Lindkvist
Studievejleder

72 69 16 67
pili@UCNact2learn.dk

Akademiuddannelserne i Ledelse - Kommunikation og formidling - HR - Retail - Salg og markedsføring - Finansiel rådgivning - Økonomi og ressourcestyring

Den merkantile diplomuddannelse

Generel studievejledning inden for ledelse og det merkantile område

Line Tellefsen
Studievejleder

72 69 17 44
lte@UCNact2learn.dk

Akademiuddannelserne i Byggeteknologi - VVS-installation - EL-installation - Energiteknologi - Automation og drift - Innovation, produkt og produktion - Informationsteknologi - International transport og logistik

Diplomuddannelserne i Webudvikling og Softwareudvikling

Studievejledning - CFU

CFU Kurser
Hjørring

Tlf.: 72 69 25 00
cfukursus@ucn.dk
CFU Kurser
Aalborg

Tlf.: 72 69 20 00
cfukursus@ucn.dk