Fleksible forløb for videregående uddannelser

Med en fleksibel uddannelse kan du selv designe lige nøjagtig den diplom- eller akademiuddannelse, du ønsker

Med en fleksibel uddannelse kan du designe lige nøjagtig den diplomuddannelse eller akademiuddannelse, du ønsker, ved at kombinere moduler fra forskellige uddannelser og evt. forskellige uddannelsessteder. På den måde kan du skabe et uddannelsesforløb, som er skræddersyet til dine personlige ønsker for kompetenceudvikling, eller som matcher de kompetencekrav, som din nuværende eller fremtidige arbejdsplads stiller.

Fleksibel akademiuddannelse

Design din individuelle akademiuddannelse med netop den profil, du har behov for

En fleksibel akademiuddannelse skal tilsammen have et omfang svarende til 60 ECTS point eller et årsværk, hvoraf

  • mindst 30 ECTS point skal være opnået ved fordybelse i et fagligt hovedområde, således der er en ”rød tråd” i uddannelsen
  • 15 ECTS point skal udgøres af afgangsprojektet for det overordnede fagområde og i øvrigt forbinde de øvrige moduler.

Se Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser for voksne:

Uddannelsesplan

For at få godkendt en Fleksibel Akademiuddannelse skal du have udarbejdet en uddannelsesplan i samarbejde med en studievejleder fra det uddannelsessted, hvor du tager størstedelen af din uddannelse.

Fleksibel diplomuddannelse

Design din individuelle diplomuddannelse med netop den profil, du har behov for

En fleksibel diplomuddannelse skal tilsammen have et omfang svarende til 60 ECTS point eller et årsværk, hvoraf

  • mindst 30 ECTS point skal være opnået ved fordybelse i et fagligt hovedområde, således der er en ”rød tråd” i uddannelsen
  • 15 ECTS point skal udgøres af afgangsprojektet for det overordnede fagområde og i øvrigt forbinde de øvrige moduler.

Se Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser for voksne:

Uddannelsesplan

For at få godkendt en Fleksibel Diplomuddannelse skal du have udarbejdet en uddannelsesplan i samarbejde med en studievejleder fra det uddannelsessted, hvor du tager størstedelen af din uddannelse.

Uddannelsesplan

Uddannelsesplanen skal indeholde en beskrivelse af dine uddannelsesmål, dine modulvalg og begrundelse for, hvordan de valgte moduler kan kvalificere dig mod dine mål. Hent skabelonen til uddannelsesplanen her.

Prisen for udarbejdelse af en personlig uddannelsesplan i en Fleksibel uddannelse er kr. 1.000,-

Med en fleksibel uddannelse får du betegnelsen Diplom eller Akademi efterfulgt af en angivelse af uddannelsens faglige hovedemne i parentes.

Du kan kontakte en af nedenstående studievejledere i forbindelse med udarbejdelse af en uddannelsesplan.

Kontakt

Pia Lindkvist
Ledelses- og organisationskonsulent

72 69 16 67
pili@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION

Birgitte Nørgaard Jensen
Studievejleder / Uddannelseskonsulent

72 69 17 39
bin@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION

Hanne Lendal
Områdedirektør
UCN act2learn
72 69 16 80
hle@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION

Michell Kannegaard Olesen
Studievejleder / Områdedirektør
UCN act2learn
72 69 17 03
mko@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD

Janne Holt
Specialkonsulent
UCN act2learn
72 69 04 31
jah@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING