Fondsmidler til ufaglærte og faglærte

Frem til 2021 er det som ufaglært eller faglært muligt at få dækket udgifter til videreuddannelsen i form af akademi- eller diplommoduler på op til 10.000 kr. pr. kalenderår

Uddannelses- og Forskningsministeriet har oprettet en omstillingsfond, og der afsættes 65 millioner kroner årligt fra 2018 til 2021 – i 2018 dog 32,5 millioner, da ordningen startes 1. august.

Midlerne i fonden uddeles efter først-til-mølle-princippet og kan søges til at dække deltagerbetalingen på akademi- og diplomuddannelser. For at kunne få andel i midlerne skal du være ufaglært eller faglært – altså have gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse som højeste uddannelse. Enkelte eller flere beståede akademi- eller diplom-fagmoduler opfattes ikke som en hel videregående uddannelse, så længe du ikke har gennemført en hel uddannelse.

De eneste krav herudover er, at du skal være i job, og at du skal være registreret som privat betaler, da virksomheder ikke kan få tilskud fra omstillingsfonden. Bemærk at dette også betyder, at selvstændige ikke kan modtage tilskud.

Ordningen gælder som sagt frem til 2021, og man kan søge alle fire år, så det er muligt at få helt op til 40.000 kr. i alt til at dække videreuddannelse.

Hvis deltagerbetalingen på modulet er under 10.000 kr., betyder det, at det er helt gratis for dig at videreuddanne dig inden for det felt, du ønsker. Der er forskel på, hvad de enkelte moduler koster, og skulle modulets deltagerbetaling overstige 10.000 kr. vil du blot blive faktureret for det resterende beløb.

Midlerne kan søges til alle godkendte akademi- og diplomuddannelser.

Hvordan får jeg del i fondsmidlerne?

Det er nemt for dig at få dækket dine udgifter til akademi- eller diplommoduler. Det er UCN act2learn som uddannelsesinstitution, der skal søge Omstillingsfonden om midler. Du skal blot tilmelde dig modulet hos os, og efterfølgende udfylde denne tro- og loveerklæring.

Du skal udfylde og underskrive erklæringen og derefter sende den til os. Vi anbefaler, at du sender via sikker post i e-boks. Her finder du en guide til at sende via e-boks (PDF). Alternativt kan du sende den udskrevne erklæring i en mail til ucnact2learn@ucn.dk. 

Når vi har modtaget og behandlet tro- og loverklæringen, sender vi dig hurtigt muligt en bekræftelse på, at du er tildelt fondsmidler.

Læs mere om omstillingsfonden hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Studievejledning

Maria Ahrenholt Svendsen
Kursussekretær

72 69 16 93
maas@ucnact2learn.dk

TEKNOLOGI OG PRODUKTION

Mette Frænde Andersen
Studiesekretær

72 69 92 13
mta@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING
SUNDHED OG VELFÆRD
LEDELSE OG ORGANISATION