Overgangsordninger diplomuddannelser

Mangler du point i forbindelse med overgangsordningen kan du tilmelde dig et af disse særlige forløb og få dine manglende point den vej igennem

Forløbene er gældende for alle diplomuddannelser – herunder sundhedsfaglige og pædagogiske diplomuddannelser samt diplomuddannelse i ledelse. De særligt tilrettelagte forløb, der svarer til 1-4 ECTS-point, gennemføres på deltid i samme semester som og inden påbegyndelse af afgangsprojektet.

Uddannelsesretning og formål

En fuld diplomuddannelse består af moduler på i alt 60 ECTS-point, heraf et afgangsmodul på 15 ECTS-point og øvrige moduler omfattende i alt 45 ECTS-point.

I forbindelse med omlægningen af hele diplomområdet, der indebærer en ændring af modullængder fra 9 ECTS-point til hhv. 5 og 10 ECTS-point, kan enkelte studerende komme til at mangle mellem 1 og 4 ECTS-point.

Hvis man som studerende mangler mindre end 5 ECTS-point, er der to muligheder:

  1. At gennemføre et modul på 5 eller 10 ECTS-point, således at man når op over 45 ECTS-point inden påbegyndelse af afgangsprojektet.
  2. At gennemføre et særligt forløb svarende til det antal ECTS-point, man mangler. De særlige forløb er tilrettelagt med den samme opstart for alle – først tages Trin 1, herefter tages Trin 2, Trin 3 og til sidst Trin 4. Man standser på det trin som svarer til det manglende antal ECTS-point – 1, 2, 3 eller 4. Forventet tidsforbrug ca. 15 timer pr. ECTS-point. Det enkelte særlige forløb er et supplement eller en forberedelse til afgangsprojektet og skal ikke bedømmes som et selvstændigt modul med egen prøve.

Formålet med de særlige forløb er således, at den studerende forbereder starten på sit afgangsprojekt og styrker sine kompetencer i forhold til at udarbejde dette.

Særlige forløb

Som nævnt ovenfor i punkt 2, er det muligt at tage særlige forløb, der giver det ekstra antal ECTS-point man mangler. Nedenfor kan du læse mere om hvert forløb.

Trin 1 (1 ECTS-point)

Formål

At den studerende samler erfaringer fra sine tidligere moduler.

Indhold

Væsentlige pointer fra tidligere moduler samles i temaer, mindmaps eller lignende.

Krav

Den studerende ekspliciterer væsentligste pointer ud fra erfaringerne fra tidligere moduler (max. 1 side).

Vejledning/feedback

½ time.

Trin 2 (2 ECTS-point)

Formål

At den studerende samler erfaringer fra sine tidligere moduler.
At den studerende med baggrund i erfaringer fra tidligere moduler skaber overblik over sit i afgangsprojektet valgte problemfelt.

Indhold

Væsentlige pointer fra tidligere moduler samles i temaer, mindmaps eller lignende.
Beskrivelse af problemfeltets udvalgte perspektiver og interessenter.

Krav

Den studerende beskriver problemfeltet med udvalgte perspektiver og interessenter (max. 2 sider).

Vejledning/feedback

1 time.

Trin 3 (3 ECTS-point)

Formål

At den studerende samler erfaringer fra sine tidligere moduler.
At den studerende med baggrund i erfaringer fra tidligere moduler skaber overblik over sit valgte problemfelt.
At den studerende med baggrund i erfaringer fra tidligere moduler søger yderligere viden inden for det valgte problemfelt.

Indhold

Væsentlige pointer fra tidligere moduler samles i temaer, mindmaps eller lignende.
Beskrivelse af problemfeltets udvalgte perspektiver og interessenter samt eksempler på relevante teoretiske perspektiver.

Krav

Den studerende beskriver eksempler på relevante teoretiske perspektiver med argumentation for de valg, der er truffet (max. 3 sider).

Vejledning/feedback

1½ time.

Trin 4 (4 ECTS-point)

Formål

At den studerende samler erfaringer fra sine tidligere moduler.
At den studerende med baggrund i erfaringer fra tidligere moduler skaber overblik over sit valgte problemfelt.
At den studerende med baggrund i erfaringer fra tidligere moduler søger yderligere viden inden for det valgte problemfelt.
At den studerende med baggrund i erfaringer fra tidligere moduler kvalificerer sine undersøgelser af sit valgte problemfelt.

Indhold

Væsentlige pointer fra tidligere moduler samles i temaer, mindmaps eller lignende.
Beskrivelse af problemfeltets udvalgte perspektiver og interessenter samt eksempler på relevante teoretiske perspektiver.
Den studerende kan vælge at arbejde med enten A: Kvalificering af sit teorivalg eller B: Arbejde med valgt undersøgelsesmetode (observation, interview osv.).

Krav

Den studerende beskriver enten uddybning af teorivalg eller væsentlige pointer i forhold til udvalgt undersøgelsesmetode (max. 4 sider).

Vejledning/feedback

2 timer.

Pris

Kr. 800 pr. ECTS-point/Trin (2012).
Forløbet aftales ved tilmelding til afgangsprojektet.

Modulansvarlig/vejleder

Diplomuddannelsen i ledelse:

Birgitte Nørgaard Jensen, uddannelseskonsulent
Tlf.: 72 69 17 39
Mail: bin@UCNact2learn.dk

De pædagogiske diplomuddannelser:

Christina Dellgren Knudsen, specialkonsulent
Tlf.: 72 69 18 13
Mail: cdk@UCNact2learn.dk

Kontakt

Pia Lindkvist
Kvalitet- og uddannelseskoordinator.

72 69 16 67
pili@UCNact2learn.dk

Erhverv

Christina Dellgren Knudsen
Specialkonsulent

72 69 18 13
cdk@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring

Birgitte Nørgaard Jensen
Studievejleder / Uddannelseskonsulent

72 69 17 39
bin@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation

Hanne Lendal
Områdeleder

72 69 16 80
hle@UCNact2learn.dk

Erhverv