Relatinen og samspillet mellem mennesker er grundstenen og fundamentet for al læring, udvikling og trivsel

Konferencen udbydes i et samarbejde mellem UCN act2learn, Institut for Relationspsykologi, og Dansk Center for ICDP.
 

På denne ICDP-konference stiller vi skarpt på den del af videngrundlaget i ICDP-programmet, som fokuserer på hvorledes relationer og samspil udgør katalysatoren i alle udviklings- og læreprocesser.

I ICDP udgøres denne ramme af ”Den meningsskabende dialog” – hvor udvikling af opmærksomhed, af fordybelse, af motivation og engagement altid understøttes i et samspil, gennem muligheden for aktiv deltagelse og gennem udviklingsstøttende og ressourceorienteret kommunikation. 

Konferencen henvender sig til alle fagprofessionelle som er optagede af kontaktens, samspillets og relationens betydning for udvikling og læring

Konferencen afholdes 3. september 2020 hos UCN act2learn, Mylius Erichsens VEj 137, 9210 Aalborg SØ i kl. 08.30 - 16.30.

Medieret læring - om kvaliteten af samspillet i læreprocesser v. Micki Sonne Kaa Sunesen. Ph.d., Cand.Pæd. Psyk. Nordic Learning - Research and Education

I dette oplæg fortæller Micki Sonne Kaa Sunesen om medieret læring ud fra den israelske professor, Reuven Feuersteins teori ”Mediated Learning Experience” (MLE).  Teorien baserer sig på en kobling mellem kognitiv neuropsykologi og socialpsykologi, og fokuserer især på den voksnes relationelle kompetencers betydning for barnets læringsudbytte.

Micki vil føre os ind i Feuersteins univers og drage paralleller til ICDP programmets faglige rødder og grundlag. Med afsæt i såvel international som egen forskning vil Micki endvidere vise, hvordan medieret læring meningsfuldt kan anvendes i dagtilbud og skole, og i denne sammenhæng også fremlægge, hvad lærere og pædagoger oplever som det særlige potentiale ved at basere deres praksis på medieret læring (MLE).


Program

08.30-09.30: Ankomst og morgenmad
09.30-09.50: Velkomst
09.50-12.15: Oplæg v. Micki Sonne Kaa Sunesen
12.15-13.10: Frokost
13.15-14:15: Workshops 1. runde - husk at skrive valg af workshop i kommentarfeltet ved tilmelding
14.15-14.45: Kaffe
14.50-15.50: Workshops 2. runde - husk at skrive valg af workshop i kommentarfeltet ved tilmelding
15.55-16:15: Afrunding og på gensyn
Workshop 1: Implementering af ICDP i dagtilbud

Implementering af ICDP i dagtilbud

v. Benthe Ibsen, Lisbeth Jarvad, Camilla Sandholm. Familie- og dagtilbudsindsatser i Holbæk Kommune. ICDP-trænere udd. hos UCN act2learn

I Holbæk kommune har vi arbejdet med ICDP siden 2008. Det har over tid udviklet sig til, at der i dag er 3 certificerede undervisere ansat i Børneindsatsen. Udover undervisning arbejder vi aktivt med implementeringen af ICDP i dagtilbuddene. Workshoppen vil have fokus på hvordan man kan arbejde med implementering af ICDP. Et særligt fokus vil være på samspilstema 5, 6 og 7 og den voksne som mediator. Vi kobler det til enkelte elementer i de nye styrkede læreplaner f.eks. legen, børneperspektiver og dannelse. Hvordan ser samspilstema 5,6 og 7 ud i hverdagen i en integreret institution. Det vil vi vise med små videoklip og fortællinger. Workshoppen vil veksle mellem oplæg, små videoklip og refleksionsøvelser

Workshop 2: Relationelle udfordringer skal løses relationelt

Relationelle udfordringer skal løses relationelt

v. Annette Groot. Aut. Psykolog og supervisor. Institut for relationspsykologi

Al menneskelig udvikling sker i relationer. Det at bruge sig selv i arbejdet med andre mennesker er livgivende og samtidig er der nogle relationelle samspil, hvor vi oplever en følelsesmæssig udmattelse.

Det komplekse relationsarbejde kan ikke løses med strukturer, systemer og rammer. Det handler ikke bare om at ”være professionel”. Det handler om at være bevidst om følelserne i rummet, selvreflekterende og herigennem opnå større bevidsthed og evne til også at håndtere de følelser, der følger med, når det er svært.

Der faciliteres drøftelser af, hvordan det relationskompetente menneske tager ansvar for egen væren og gennem kollegialt samspil holder sig langtidsholdbar i det relationelle omsorgsarbejde.

 

Workshop 3: Relationsledelse - en vigtig faktor til udvikling af arbejdspladser

Relationsledelse – en vigtig faktor til udvikling af arbejdspladser

v. Finn Godrim. Aut. Psykolog. Annie Røn. Cand. Scient. Pol, konsulent

I relationsledelse handler det om at forvalte den indflydelse som ledelse giver, og samtidig håndterer den tilhørende magt hensigtsmæssigt og respektfuldt over for de mennesker, der skaber organisationerne.

I oplægget drøftes hvordan den relationelle leder sætter sig selv i spil, og tager det overordnede ansvar for samspillet i organisationen, for at skabe det bedste grundlag for ønskede løsninger. Udvikling af omsorgspersoners relationskompetence ud fra ICDP-principperne er også anvendelig til at understøtte den personlige ledelsesudvikling der gavner trivslen og udviklingen.

Oplægget er for alle med særlig interesse for ledelsesområdet og har desuden særlig relevans for ledere eller konsulenter, der arbejder med ledelses- og organisationsudvikling.

Workshop 4:

v. Lise-Lotte Poulsen. Adjunkt og ICDP-underviser. UCN act2learn

Workshop 5:

v. Margit Nielsen. Lektor og ICDP-underviser. UCN act2learn

Kontakt

Heidi Trude Holm
Lektor og ICDP-underviser

72 69 17 31
hho@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring