Kompetencer

Få et indblik i de kompetencer, vi huser i Neuropædagogisk Kompetencecenter

Neuropædagogisk Kompetencecenter har et tæt samarbejde med pædagoguddannelsen på UCN – faktisk er medarbejderne i kompetencecentret alle ansat på pædagoguddannelsen, da vi ønsker at skabe sammenhæng mellem grund- og videreuddannelse samt udviklingsarbejdet. Vi indgår desuden i en række forskningsprojekter inden for vores felt. Vores undervisere har forskellig uddannelsesmæssig baggrund – blandt andet lærer, pædagog, psykolog og sygeplejerske.

Fælles for alle er, at de har en overbygning på deres uddannelse og har udviklet en faglighed og specialisering inden for det neuropædagogiske område og har stort fokus på praksisnærhed.

Anni Mortensen
Lektor og Centerleder
Lektor ved pædagoguddannelsen. Ph.d. og faglig leder af Neuropædagogisk Kompetencecenter og herunder særligt optaget af teamledelse af det Neuropædagogiske team.
 
anm@ucn.dk
Kirsten Larsen
Kursussekretær
Studiesekretær/studievejleder på uddannelsen til meritlærer, voksenunderviseruddannelsen, den pædagogiske diplomuddannelse og ledelse samt den neuropædagogiske efteruddannelse.
  72 69 62 17
kal@ucn.dk
Lonni Holm Jeppesen Nielsen
Lektor
Kandidat i pædagogisk psykologi, underviser på PD-niveau i neuropædagogik og neuropsykologi samt underviser på Neuropædagogisk Kompetencecenters videreuddannelser.
 
lje@ucn.dk
Dorte Pedersen
Lektor
Underviser i Danmark og Norge inden for blandt andet Neuropsykologi, Neuropædagogik, Familieplejen, Børne og unge området, PPR, Supervision og konsulentopgaver.
 
dop@ucn.dk
Lone Diekmann
Adjunkt
Pædagogisk diplom i psykologi, underviser på Neuropædagogisk Kompetencecenters efter- videreuddannelser og på diplommodulerne i neuropsykologi og neuropædagogik.
 
lod@ucn.dk
Aske Glindvad Nørgaard
Lektor
Vejleder og underviser på pædagoguddannelsen, projektleder på forsknings- og udviklingsarbejde med fokus på fællesskabende idrætspædagogik hos mennesker med Aspergers syndrom.
 
ano@ucn.dk
Merete Sand
Lektor
Master i læreprocesser, akkrediteringskonsulent ved Region Nordjylland og tidligere ansat ved forskningsprojekt om postoperativ smertebehandling til den hjerteopererede patient.
 
mrs@ucn.dk
Mette Louise Wraagaard Ingstrup
Lektor
Autoriseret psykolog med egen praksis, uddannet sygeplejerske, arbejder sideløbende med egen praksis som lektor ved Neuropædagogisk Kompetencecenter siden januar 2010.
 
mei@ucn.dk
Lene Marie Wittendorff Schack
Lektor
Kandidat i generel pædagogik, uddannet pædagog med erfaring inden for børne og specialområdet. Underviser på Neuropædagogisk Kompetencecenter i neuropsykologi og neuropædagogik samt superviserer. Deltager i forskningsprojekt: Neurofeedback i undervisning
lsc@ucn.dk
Charlotte Thomsen
Lektor
Master i Specialpædagogik, underviser på pædagoguddannelsen, specialiseringen MNF, deltager i projekt om ældrepædagogik i Morsø, Hjørring og Aalborg.
 
cht@ucn.dk
Linda Kunz Sørensen
Lektor
Lærer og Cand.pæd.pæd.psyk, lektor ved Neuropædagogisk kompetencecenter. Formidling og implementering af neuropædagogik i eftervidereuddannelse, grundudd. og forskning med primære arbejdsopgaver indenfor dagtilbud og skolefritidspædagogik. Børneyogalærer, mindfulnessinstruktør og blogger fra Instagramprofilen ”Neuronørd”. 
lkb@ucn.dk
Anne Dannheiser Dolberg
Lektor
Kandidat i Pædagogisk Psykologi, uddannet pædagog med erfaring på børne- og  specialområdet.  Underviser bl.a. i neuropsykologiske og neuropæ- dagogiske temaer og  supervisions- uddannelsen i et neuropædagogisk perspektiv. Supervisor på bl.a. skoleområdet, fagcentre, socialpsykiatrien og hos familiebehandlere.
add@ucn.dk
Inge Grønbech
Adjunkt
Uddannet sygeplejerske, underviser på PD-niveau i neuropsykologi og neuropædagogik og gennemgribende udviklingsforstyrrelser samt kursusholder.
 
igr@ucn.dk
John Birch Friis
Lektor
Uddannet folkeskolelærer og cand. pæd. i idræt, 14 års erfaring som folkeskolelærer, 7 år som lektor, 5 år som ekstern lektor i dans, gymnastik og kropsbeherskelse.
 
jbf@ucn.dk
Jannie Thaisen
Adjunkt
Cand.mag. i læring og forandringsprocesser, Aalborg Universitet. Formidling og implementering af neuropædagogik i eftervidereudd., grundudd. Forskning med primære arbejdsopgaver indenfor social- og specialpædagogik. Certificeret i personprofiltilbagemelding samt uddannet organisationscoach
jat@ucn.dk
Ulla Hvid Damtoft
Lektor
Klinisk diætist, Master i læreprocesser. Lektor på pædagoguddannelsen i UCN. Underviser primært i madens betydning i et neuropædagogisk perspektiv.
uhd@ucn.dk
Søren Alstrup
Lektor
Cand.phil. i musik fra AAU, Underviser på pædagoguddannelsen ved UCN i Aalborg og Hjørring samt udøvende musiker i mange forskellige bands.
Mange års undervisningserfaring fra bl.a. højskole, efterskole og gymnasium.  
soa@ucn.dk
Mary Anne Kristiansen
Adjunkt
Cand.mag. i læring og forandringsprocesser fra Aalborg Universitet, underviser på pædagoguddannelsen samt på efter- og videreuddannelsesområdet.
 
mnk@ucn.dk
Tina Klinkby
Adjunkt
Cand.pæd. i generel pædagogik, eksamensvejleder og underviser i bl.a. emnerne stress, hukommelse, sanser, kommunikation og neuropædagogik.
 
tikl@ucn.dk
Dennis Bergen
Lektor

 
deb@ucn.dk
Giselle Carolina Bustamante Christoffersen
Adjunkt

 
gicf@ucn.dk
Carina Brøndum Leed
Lektor
Uddannet pædagog. Erfaring fra børne, skole- og specialområdet, kandidat i Pædagogisk Sociologi, Narrativ misbrugsterapeut & certificeret ICDP underviser. Underviser i neuropædagogiske temaer og på akademiuddannelsen i socialpædagogik. Supervisor på socialpæd. inst.
cbl@ucn.dk
Eva Maria Oberländer
Adjunkt
Uddannet pædagog, kandidat i pædagogiske psykolog, underviser på
PD-niveau i neuropædagogik og neuropsykologi samt på neuropædagogik kompetencecenters videreuddannelser

emob@ucn.dk
Helle Pilgaard Langer
Adjunkt

hlan@ucn.dk
Rikke Ravn Bundgaard
Administrativ medarbejder
Uddannet markedsføringsøkonom samt kontoruddannet med speciale i administration. Tager sideløbende akademimerkonom ledelse, hvoraf to moduler er taget i kommunikation og formidling. Er teamleder ved UCN studiekontor.
rbj@ucn.dk
Yuki Daqvad
Administrativ medarbejder
Online kursussekretær for Neuropædagogisk Kompetencecenter, arbejder med udformning af trykt og digitalt materiale, opsætning og destribuering af kursusbeviser og vedligehold af hjemmeside.
 
yld@ucn.dk