Der findes mange muligheder for videreuddannelse for dig, som arbejder inden for offentlig administration.

Du kan vælge korte kurser med fokus på praktiske færdigheder eller længere uddannelsesforløb, hvor du går i dybden med større forståelser og sammenhænge. 

Vores kurser og videreuddannelser tager alle udgangspunkt i dine erfaringer.

I løbet af dit uddannelsesforløb bliver du derfor udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis.

Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration

For dig, som er erhvervs- eller kontoruddannet.

Få indblik i opgaver og funktioner inden for offentlig forvaltning og administration og nye redskaber til dit arbejde med bl.a. sagsbehandling, organisationsudvikling og økonomi.

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Efteruddannelse på bachelorniveau.

Bliv rustet til fremtiden i en offentlige sektor, hvor de administrative opgaver bliver stadig mere komplekse.

Få ny viden om centrale teorier inden for organisation, kommunikation og forvaltning og indsigt i de nyeste tendenser.

Læs mere


Kurser og moduler

Chefsekretæren i den offentlige sektor

Bliv klædt (endnu) bedre på til at håndtere din rolle som koordinator, kommunikator og samarbejdspartner for ledelsen.

Du får generel forståelse for ledelse og redskaber til at understøtte ledelsen - både når det gælder sparring, hjælp til implementering af udvikling og forandringer og i forbindelse med kommunikation.

Læs mere

Forvaltningsret

Få styr på spillereglerne for god og juridisk korrekt sagsbehandling.

Du får viden om de forvaltningsretlige regler og om praksis fra både domstole og Folketingets Ombudsmand.

Din nye viden ruster dig til at vurdere og løse forvaltningsretlige problemstillinger og træffe lovlige og korrekte afgørelser.

Læs mere

HR i den offentlige sektor

Forløbet giver dig indsigt i HR og personalepolitik i den offentlige sektor og i HR-arbejdets organisering, roller og opgaver.

Læs mere

Koordinatoruddannelsen

Koordinatoruddannelsen for den offentlige sektor giver dig bl.a.  forståelse af din rolle i organisationen, værktøjer til din daglige kommunikation og redskaber til planlægning af din tid, dine opgaver og din kommunikation.

Uddannelsen henvender sig til dig, som arbejder som sekretær, kontorassistent, administrativ medarbejder, koordinator, projektmedarbejder, blæksprutte eller lignende i den offentlige sektor.

Læs mere

Offentlig kommunikation

Få kompetencer til at arbejde systematisk med kommunikationsopgaver i den offentlige sektor.

Du får praktiske værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde, når du skal planlægge, udforme og gennemføre kommunikationsopgaver.

Du arbejder med den strategiske betydning af den offentlige kommunikation og får indsigt i moderne kommunikationsteorier inden for både mundtlig og skriftlig kommunikation.

Læs mere

Samfundsvidenskabelig analyse og metode

Få redskaber til at analysere og vurdere problemstillinger af relevans for den offentlige forvaltning og administration.

Læs mere

​Styring i den offentlige sektor

Få indsigt i de styringsmæssige udfordringer, der er i den offentlige sektor. Du bliver i stand til at håndtere komplekse styringshensyn i deres egen praksis.

Læs mere

Økonomisk analyse

Bliv klædt på til at udarbejde økonomiske analyser og vurdere fx en kommunes økonomiske situation på basis af økonomisk empiri.

Læs mere

Film: tidligere kursisters erfaringerKontakt

Birgitte Nørgaard Jensen
Uddannelseskonsulent

72 69 17 39
bin@UCNact2learn.dk

Forvaltning og administration.
Ledelse og projektledelse i den offentlige sektor