Der er mange muligheder for dig, som vil videreuddanne dig inden for ledelse eller projektledelse.

Du kan vælge korte kurser med fokus på praktiske færdigheder eller længere uddannelsesforløb, hvor du går i dybden med større forståelser og sammenhænge. 

Vores kurser og videreuddannelser tager alle udgangspunkt i dine erfaringer. I løbet af dit uddannelsesforløb bliver du derfor udfordret til at sætte dine egne erfaringer i spil og omsætte den præsenterede teori til din praksis.

Akademiuddannelse i ledelse

Bliv klædt på til at få strategier til at leve bedst muligt i din afdeling.

Uddannelsen har fokus på både din personlige udvikling og på din ledelse af medarbejdere, grupper og teams. 

Uddannelsen henvender sig til dig, som ikke har en formel lederuddannelse eller -baggrund. 

Læs mere

Diplomuddannelse i ledelse

Med en diplomuddannelse i ledelse styrker du dine faglige og personlige kompetencer med en anerkendt, kompetencegivende lederuddannelse på bachelorniveau.

Uddannelsen klæder dig på til at varetage ledelsesmæssige opgaver på strategisk, taktisk og operationelt niveau. 

Læs mere


Kurser

Din videreuddannelse behøver ikke at bestå af en hel uddannelse. Du kan også vælge blot at tage dele af en uddannelse eller følge korte forløb eller kurser.

Vælger du videreuddannelse inden for projektledelse, kan du vælge imellem en række forskellige forløb, som kan lede dig frem mod certificeringer i bl.a. IPMA og og Prince2. Du kan også vælge kortere videreuddannelsesforløb uden certificering.

Ledelse
 

Byggebranchens lederuddannelse

Med byggebranchens lederuddannelse bliver du klædt godt på til at lede både medarbejdere og projekter i byggebranchen.

Uddannelsen giver dig en række praktiske værktøjer til dit daglige arbejde med ledelse og projektledelse og indsigt i branchens nyeste teknologier.

Læs mere

Certificeret organisationscoach

For dig, som gerne vil styrke dine samtalekompetencer og spørgeteknikker.

Uddannelsen giver dig erfaring med og lejlighed til at fordybe dig i den coachende rolle.

Gennem praktiske øvelser og hverdagsnære cases får du en kobling mellem de introducerede tænkninger, samtaleværktøjer og din egen praksis. 

Læs mere

Det personlige lederskab og forandring

På dette forløb udvikler du din ledelsesidentitet. Du lærer at praktisere personligt og fagligt lederskab gennem refleksion, kommunikation og handling. 

Læs mere

Det strategiske lederskab

Du lærer, hvordan du løbende udvikler din personlige lederadfærd, -tilgang og -praksis, sådan at du kan (for)blive en kompetent og fremsynet leder i forbindelse med strategiarbejdet.

Læs mere

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

På forløbet arbejder du med udvikling og ledelse af professionelle relationer, der understøtter kompetencer, kvalitet og resultater i forhold til organisationens opgaver og behov.

Læs mere

Ledelse i praksis

På dette forløb lærer du at identificere og vurdere dine egne personlighedstræk og psykologiske drivkræfter i forhold til din rolle som leder. Du udvikler din personlige lederadfærd og kvalificerer dig til at varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis.

Læs mere

Organisation og arbejdspsykologi

Dette forløb har fokus på den nyeste viden inden for organisationsdesign og -kultur.

Du får indsigt i de organisatoriske grundelementer og sammenhænge i nutid og fremtid. Du lærer om organisationsstruktur, styringsprocesser og om organisationskultur.

Læs mere

Organisation, udvikling og samskabelse

På dette forløb styrker du dine organisatoriske kompetencer.

Du får indsigt i, hvordan ledelse, kultur og processer influerer på samspil og opgaveløsning, og du lærer at arbejde reflekteret ind i processer, som knytter sig til strategi og styring. 

Læs mere

Produktionslederuddannelsen

Vil du have mere ansvar i dit daglige arbejde?

Med en produktionslederuddannelse kan du varetage ledelsesfunktioner i mindre og mellemstore produktionsvirksomheder.

Læs mere

Projektledelse
 

act2learn Projektlederuddannelsen

På uddannelsen bliver du klædt på til at planlægge og styre projekters livscyklus.

Du lærer at overskue og varetage planlægning af alle projektfaser og udføre alle elementer af den daglige projektledelse.

Projektlederuddannelsen henvender sig til dig, som er interesseret i projektledelse. Du kan komme fra både den private og offentlige sektor og have (ønsket om) projektledelse som en integreret del af din fremtidige job- og kompetenceprofil.

Læs mere

PRINCE2®

PRINCE2® er en internationalt anerkendt projektledelsesmodel, der kan bruges i alle typer af projekter på tværs af brancher.

Metoden består af en procesmodel, som guider projektlederen af projektet gennem de processer, som er nødvendige for at sikre projektets resultat.

PRINCE2®-projektledelsesmetoden sikrer, at et projekts struktur og organisation er på plads fra projektets start, og at roller og ansvar ligger fast og er synlige.

PRINCE2® Foundation

I løbet af uddannelsesforløbet bliver du klædt på til en eksamen i PRINCE2® Foundation. Du lærer bl.a. om

  • Temaer og principper inden for PRINCE2®-metoden
  • Processer og delprocesser inden for PRINCE2®-metoden
  • Planlægning og styring 

Læs mere

Projektledelse og PRINCE2® Foundation

På dette uddannelsesforløb får du et bredt kendskab til projektledelse samt en grundlæggende indsigt i PRINCE2®. Forløbet afsluttes med en certificeringseksamen i PRINCE2® Foundation.

Læs mere

PRINCE2® Practitioner

Overbygningsuddannelse på PRINCE2® Foundation. 3-dages uddannelse som afsluttes med eksamen.

Læs mere

PRINCE2® Foundation og Practitioner

6 ugers uddannelsesforløb med eksamen i både PRINCE2® Foundation og Practitioner.

Læs mere

Projektledelse

Projektledelse er en disciplin, som går på tværs af brancher. Effektiv projektledelse er afgørende for et projekts succes, og projektledelse er i stigende grad en strategisk disciplin, som kræver både styringsmæssige og menneskelige indsigter.

Som projektleder har du derfor brug for værktøjer inden for både projektstyring og teamledelse. I løbet af din videreuddannelse inden for projektledelse kommer du omkring emner som afrapportering, risikostyring, gruppedynamik, faglig ledelse og konflikthåndtering.

Læs mere om videreuddannelse i projektledelse på akademiniveau

Læs mere om videreuddannelse i projektledelse på diplomniveau

Film: akademiuddannelse i ledelse


Morten Sort Mouritsen har videreuddannet sig med en akademiuddannelse i ledelse hos UCN act2learn. I filmen fortæller han om, hvad uddannelsen har givet ham af redskaber.


Film: diplomuddannelse i ledelse


Dennis Sørensen har videreuddannet sig med en diplomuddannelse i ledelse hos UCN act2learn. I filmen fortæller han om, hvad uddannelsen har givet ham af redskaber.


Kompetenceudvikling

Få sammensat et skræddersyet kompetenceudviklingsforløb, som er målrettet dig, dit team eller hele din organisation.

Læs mere

Kontakt

Birgitte Nørgaard Jensen
Uddannelseskonsulent

72 69 17 39
bin@UCNact2learn.dk

Forvaltning og administration.
Ledelse og projektledelse i den offentlige sektor